‘Rechtelijke macht kijkt steeds meer weg van de waarheid’

Advocaat Geert-Jan Knoops (59) is van mening veranderd over het functioneren van de rechtsstaat in Nederland. Knoops zegt in de Volkskrant: ‘Ik heb weinig vertrouwen meer in onze rechtsstaat. De belangrijke fundamentele rechten ter bescherming van de burger zijn afgezwakt.’

Voorheen had Knoops een groot vertrouwen in een rechtsstaat, die staat voor waarheid, recht, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Ook geloofde hij dat het strafrecht een discipline was waarbij de rechten van de verdachte werden beschermd en dat procedurefouten door de overheid en onrechtmatigheden in de opsporing werden afgestraft door de rechter.

Dat is niet meer zo, aldus Knoops. Verschillende zaken hebben zijn beeld doen kantelen. Zoals die van de Argentijnse Transavia-piloot Julio Poch die door een Nederlandse truc werd gearresteerd in Spanje en uitgeleverd aan Argentinië wegens het uitvoeren van “dodenvluchten” tijdens de dictatuur. Ontlastende informatie werd door het Openbaar Ministerie achtergehouden. Poch werd vrijgesproken. Ook in de zaak van de “showbizzmoord” bleef belangrijke ontlastende informatie zeven jaar in een la liggen.

Knoops:

De belangrijke fundamentele rechten ter bescherming van de burger zijn afgezwakt. Dit komt door allerlei nieuwe wetten die de rechtsbescherming van de verdachte inperken. De rechtsstaat is niet meer de rechtsstaat zoals ik die voor ogen had toen ik begon als advocaat. De rechterlijke macht kijkt steeds meer weg van de waarheid. (…) Foutief handelen van het OM wordt niet meer processueel bestraft door rechters, zoals dat twintig jaar geleden wel strikter werd gedaan. En dus zie je dat vormfouten en omissies in opsporing door het OM zich herhalen. Ook de Hoge Raad grijpt niet in.

Knoops tekent daarbij aan dat het Openbaar Ministerie kennelijk niet leert van gemaakte fouten.