Rechter verbiedt acht executies in VS

De rechtbank in de Amerikaanse staat Arkansas heeft de executies van acht terdoodveroordeelden verboden. De staat voerde onlangs een wet door waarin staat dat de overheid niet bekend hoeft te maken bij welke fabrikant de injectiemiddelen zijn gekocht. Daardoor valt volgens de rechter niet meer te controleren wat de bijwerkingen zijn.

Dat was ook de reden dat de executies verboden worden; de rechter stelt dat niet kan worden uitgesloten dat de terdoodveroordeelden veel pijn lijden. De afgelopen jaren ging het meerdere keren mis met executies in de Verenigde Staten. De veroordeelden gingen langzaam dood en leden soms veel pijn.

De Amerikaanse staten die de doodstraf nog hanteren hebben veel moeite om de juiste injectiemiddelen te vinden. Veel fabrikanten willen de middelen niet meer leveren. Daarom wil Arkansas de leveranciers ook niet meer publiceren: op die manier moet worden voorkomen dat aandeelhouders en activisten de fabrikanten onder druk zetten.