Rechters halen door corona uitgevallen strafzaken weer in

Rechters hebben vorig jaar 11 procent minder rechtszaken afgehandeld, als in 2019. Zeventig procent van de misdrijfzaken zijn inmiddels wel weer ingelopen. Het aantal behandelde strafzaken nam in 2020 in totaal wat af.

door Joost van der Wegen

Niet door

Door corona konden veel zittingen in de rechtbank niet doorgaan. Dat ging vooral om de periode van 17 maart tot en met 11 mei 2020: ongeveer 14.000 ‘misdrijfzaken’ bij de rechtbanken, en ruim 3.000 strafzaken bij de gerechtshoven konden niet door de rechter worden behandeld. Dit blijkt uit het jaarverslag van de rechtspraak, dat donderdag is gepubliceerd.

Meer zaken

De daaruit voortgekomen achterstanden probeert men nu in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) weg te werken. Dit gebeurt onder meer via avondzittingen, het behandelen van meer zaken door één rechter in plaats van drie, en door meer met OM-strafbeschikkingen te werken voor lichte zaken. Ook zijn er rechters ingezet die met pensioen zouden gaan of dat al waren.

De door de coronacrisis ontstane achterstanden in misdrijfzaken zijn voor 70 procent ingelopen (cijfers uit februari 2021), stelt de Raad voor de Rechtspraak. Naar verwachting is de achterstand uiterlijk einde 2021 helemaal weggewerkt.

Afgehandeld

Ruim driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (bij de rechtbank, het hof en de kantonrechter). 17 procent van de zaken was een strafzaak, de resterende 7 procent bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken. Het aandeel strafzaken nam iets af en het aandeel civiele zaken nam iets toe in 2020 vergeleken met de verdeling in 2019.