Rechters in de knel door tijdsdruk

Geert Corstens, de president van de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechter van Nederland heeft in NRC.next een brandbrief (pdf) laten afdrukken. In die brief schaart hij zich achter een eerder manifest van protesterende rechters. Corstens stelt dat de werkdruk nu zo hoog is dat rechtspraak haastwerk is geworden. Het is wachten op fouten die daarvan de oorzaak zijn. ‘Een rechter die een manifest steunt… Een luidere demonstratie hoeft u niet snel te verwachten’, schrijft Corstens.

De kwaliteit van de rechtspraak is ernstig onder druk komen te staan door de jaar na jaar toenemende werklast, aldus Corstens.

Zeven raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden stelden half december een manifest op. Dat bevatte ernstige kritiek op de wijze waarop rechters in Nederland hun werk moeten doen: rechters zouden niet voldoende aandacht kunnen geven aan de zaken die onder behandeling zijn. Dat manifest is door ruim 700 van de 2500 rechters ondertekend.

Corstens stelt in NRC.next voor om snel een inventariserend rapport samen te stellen om te bezien wat nu precies de problemen op de werkvloer zijn. Daarna, vindt Corstens, moet er in de politiek een discussie worden gevoerd over wat van de rechtspraak verlangd kan worden en wat realistische keuzes en verwachtingen zijn.

Lees ook:

Rechters als legkippen?