Rechters: Kaasschaafmethode niet goed

De Nederlandse rechtspraak is niet gelukkig met het hanteren van 'de kaasschaafmethode' in de rechtsbijstand. Dat blijkt uit een reactie van de Rechtspraak op het initiatief van veel strafadvocaten om maandag te gaan staken tegen de plannen van staatssecretaris Teeven om te korten op de rechtsbijstand voor burgers die geen geld hebben een advocaat te betalen.

Nederlandse rechters vinden dat de toegang tot de rechter voor alle inkomensgroepen gegarandeerd moet blijven. De raad voor de Rechtspraak heeft dat vorig jaar in een advies aan de regering bepleit. De Raad heeft naar aanleiding van de plannen van Teeven om te snoeien in de vergoeding die advocaten krijgen voor pro deo-bijstand geadviseerd om goed onderzoek et doen naar het systeem.

De rechters vinden dat als het systeem onbetaalbaar dreigt te worden niet zomaar de kaasschaafmethode moet worden toegepast, maar dat gezocht moet worden naar een een ander systeem dat beter voldoet, maar dat toch toegang tot rechtsbijstand voor mensen met minder geld garandeert.

De Rechtspraak zegt 'begrip' te hebben voor de zorgen van advocaten, maar had liever gezien dat zij een protestactie hadden georganiseerd waar rechtzoekenden niet door worden gedupeerd. Rechters die maandag te maken krijgen met stakende (afwezige) advocaten zullen ieder hun eigen afweging moeten maken, zegt de Raad.

De Amsterdamse strafadvocaat Marcel van Gessel is wel verheugd over de afwijzing door de Rechtspraak van de kaasschaafmethode. Hij denkt dat ook veel rechters en officieren van justitie zien dat het terugbrengen van het uurtarief voor advocaten met een derde repercussies zal hebben op de efficiëntie in de rechtsgang en uiteindelijk meer geld zal kosten.

Van Gessel: 'De kern van het probleem is dat door deze korting de kantoren niet meer kunnen blijven bestaan zoals ze nu functioneren. Het werk wordt gedaan door meerdere. Dat wordt door deze honorering onmogelijk gemaakt. Daarmee gaat de kwaliteit achteruit. Gespecialiseerde en goed voorbereide advocaten voorkomen een hoop extra werk voor rechters en officieren tijdens een zaak. Ze kunnen bijvoorbeeld doorzien als cliënten onzinnige of onnodige verzoeken willen doen en die voorkomen.'