Rechters spreken vaker vrij

Rechters spreken vaker verdachten vrij. In 2014 volgde in meer dan 10 procent van de strafzaken vrijspraak, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Er is duidelijk sprake van een stijgende trend: in 1995 volgde nog maar in 4 procent van de strafzaken een vrijspraak. Sindsdien is dat ieder jaar gestegen.

Onvoldoende kwaliteit

De oorzaak is waarschijnlijk dat de strafdossiers die rechters krijgen aangedragen onvoldoende bewijs bieden om te kunnen veroordelen. Het ligt niet aan de houding van de rechters want die zijn de afgelopen jaren meer en strenger gaan straffen. De conclusie moet dus zijn dat politie en Openbaar Ministerie werk van onvoldoende kwaliteit leveren.

Ernstig

In het Algemeen Dagblad reageren wetenschappelijke deskundigen hierop met zorg. Hoogleraar rechtsfilosofie Peter van Koppen:

Het Openbaar Ministerie moet zich hier grote zorgen over maken. Je kunt één conclusie trekken: rechters vinden vaker dat de officier van justitie zijn zaak niet rond heeft. Dat is ernstig. Als je bij een autofabrikant werkt en 10 procent van de auto’s die van de band rollen, wordt afgekeurd, ben je binnen een maand ontslagen.

Bezuinigingen

Hoogleraar strafrecht Nico Kwakman denkt dat het OM last heeft van bezuinigingen en van de reorganisatie bij de landelijke politie. In 2018 moet het OM 143 miljoen euro hebben bezuinigd ten opzichte van 2011. Ruim achthonderd banen zullen verdwijnen.