Rechters willen meekijken bij schikkingen OM

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak vindt dat de rechter schikkingen tussen verdachten en Openbaar Ministerie zou moeten beoordelen. Bakker reageert op een uitzending (donderdag) van Zembla waaruit blijkt dat grote bedrijven voor grote bedragen vervolging afkopen.

Dat voltrekt zich geheel buiten de ogen van de burgers. Personen of bedrijven met een kleinere beurs kunnen er niet op die manier van af komen. Zij krijgen een openbaar proces waarin ze met naam en toenaam in de publiciteit komen. Dat terwijl de schaal van het plegen van strafbare feiten door grote bedrijven vaak omvangrijker is.