Rechtspraak in rode cijfers

De Rechtspraak is in financieel zwaar weer beland. Het jaar 2017 werd afgesloten met een negatief eigen vermogen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De rode cijfers zijn onder andere veroorzaakt door problemen met een digitaliseringsoperatie. Een andere oorzaak is de forse terugloop van het aantal zaken dat voor de rechter komt. 

De Rechtspraak wordt per zaak gefinancierd en fors minder zaken betekent een lager budget. Verwacht wordt dat ook in 2018 en 2019 dit nog aan de orde is. Terugloop in het aantal rechtszaken is voornamelijk waarneembaar in de kanton handelszaken (niet betaalde rekeningen bijvoorbeeld). Het aantal strafzaken is in 2017 met 4 procent afgenomen.

Hogere kosten

Tegelijkertijd heeft de Rechtspraak te maken met hogere kosten, met name op het gebied van digitalisering en personeel. Het personeelsbestand is vorig jaar toegenomen met 2 procent. Omdat rechters in voorgaande jaren hebben aangegeven dat de kwaliteit van het rechterlijke werk onder druk is komen te staan door onderbezetting en toenemende complexiteit van zaken, zijn in 2017 meer mensen aangenomen.

Hier het Jaarverslag van de Rechtspraak.