Rekeningen internetoplichters geblokkeerd

De vier grootste Nederlandse banken gaan samenwerken met het Openbaar Ministerie (OM) en het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie. Met als doel het aantal gedupeerden van internetoplichting te laten dalen en het makkelijker te maken voor hen om hun geld terug te krijgen.

Convenant

ABN Amro, Rabobank, ING en SNS Real tekenen later deze maand een convenant. In dit convenant is vastgelegd dat de uitwisseling van informatie onderling en ook met de overheidsinstanties makkelijker moet verlopen. Zodat er sneller opgetreden kan worden als oplichting aan het licht komt.

Blokkeren

Als er voldoende aangiftes bij politie binnenkomen, kan zij adres- en bankrekeninggegevens delen met de banken. Die kunnen dan overgaan tot het blokkeren van rekeningen van de oplichters zodat er minder slachtoffers worden gemaakt.

Malafide webshops

Veel jonge criminelen die online actief zijn, moeten het hebben van hun snelheid. Zo verschijnen bijvoorbeeld op vrijdag malafide webshops online en na het weekend zijn ze weer verdwenen. Ondertussen hebben ze op zo’n weekend wel 30.000 euro verdiend.

In een jaar tijd zijn er 48.000 aangiftes binnengekomen, deze slachtoffers verloren in totaal twaalf miljoen euro.

Via dit convenant proberen de betrokken partijen de procedures korter te maken zodat er sneller actie ondernomen kan worden.