Nogmaals: Van Lent is geen kroongetuige

Het nieuws over de problemen die Remko van Lent zegt te hebben met het Team Getuigenbescherming (TGB) waren maandagmorgen ook doorgedrongen in de beveiligde rechtbank van Rotterdam. Daar werd de afpersingszaak tegen onder meer Donald G. en Harry G. in een pro forma-zitting hervat. Waren die problemen soms de reden dat Van Lent en zijn voormalige echtgenote vorige week niet op een getuigeverhoor bij de rechter-commissaris verschenen?

Maar de officier van justitie maakte er geen woorden aan vuil. Zij hield het bij de constatering dat ze niet op de afgesproken plaats waren op komen dagen voor vervoer naar de rechter-commissaris. Advocaat Bram Moszkowicz – die G. en S. bijstaat – verzocht de rechtbank om het Openbaar Ministerie op te dragen hierover opheldering te geven.

Nou, dat zal niet gebeuren zei de officier van justitie. Transparantie is ondergeschikt aan de veiligheid, van deze beschermde getuige. Ze zei het met nadruk omdat ze zich kort tevoren had versproken: ‘Ik begin met de kroongetuige’. 

‘Ik herhaal’, zei ze voor de duidelijkheid, ‘Van Lent is geen kroongetuige. Er is geen deal, er is geen deal, met hem gemaakt.’

Van Lent is een beschermde getuige, geen kroongetuige. Daarom prevaleert veiligheid nu boven transparantie, zei ze, daar is ook jurisprudentie over.

Moszkowicz wil juist transparantie om te vermijden ‘dat ik hier over twee jaar nog steeds sta en dat we dan moeten horen dat er nog allerlei verklaringen uit de kluis tevoorschijn komen. Net als bij die vent in Amsterdam in de Passage-zaak, La S. of hoe heet hij ook alweer.’ 

De officier zei wel een verslag bij te houden van alles wat er met Van Lent en zijn vriendin gebeurt en wordt afgesproken en te zijner tijd zal ze overleggen. Voorzover ze dat weet natuurlijk, want bijna alles wat het TGB doet is geheim.

De verklaringen van Van Lent zijn de crux in het bewijs tegen G. en S., die onder meer Van Lent, maar ook kunsthandelaren en drugshandelaren zouden hebben afgeperst en vervolgens de opbrengsten zouden hebben witgewassen.

De advocaat van een medeverdachte van G. en S. vroeg zich af waarom Remko van Lent eigenlijk niet wordt vervolgd voor strafbare feiten. Het is immers aangetoond, hij heeft het zelf verteld, dat hij miljoenen heeft witgewassen en naar de Verenigde Staten heeft gesluisd. Advocaat Michel van Stratum wees er ook op dat Kris J., die ook een rol zou spelen in de afpersing en het witwassen, niet vast zit en niet eens is vastgezet. Hij eist niet ontvankelijkheid op basis van het gelijkheidsbeginsel, waarom zijn cliënt wel vervolgen en Van L. en Kris J. niet? 

De officier van justitie liet doorschemeren dat J. mogelijk geen verdachte meer is, althans nu niet zal worden vervolgd. De rechtbank besloot het niet ontvankelijkheidsverweer te verwerpen. ‘We kunnen nu niet beoordelen of inderdaad de zaken Van Lent en J. gelijk zijn aan die van uw cliënt.’

Eerdere berichten over de zaak op een rij:

Van Lent: ‘OM liegt en bedreigt’ 

Weigert “kroongetuige” te verklaren? (UPDATE) 

‘Kris J. perste oud-oranjespeler af’ 

‘Remko van L. geen kroongetuige’ 

Harry S. verdacht van afpersen drugshandelaren 

Het wonderkind Remko van L. 

Remko van L. zette een miljoen weg 

Kunsthandelaren doelwit van afpersing