Rijksrecherche onderzoekt 1000 dossiers op strafbare feiten van agenten

De Rijksrecherche onderzoekt ruim duizend dossiers die de politie in de Limburgse plaats Horst heeft samengesteld om te bekijken of agenten strafbare feiten, zoals valsheid in geschrifte, hebben gepleegd. Dat maakte De Limburger dinsdag bekend.

Ernstig plichtsverzuim

Tot nu toe zouden er in drie dossiers verdenkingen van strafbare feiten zijn opgekomen. Dit jaar is een groep van negen medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas op non-actief gesteld. Uit intern onderzoek was gebleken dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat heet ernstig plichtverzuim. Daarbij gaat het om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

Ontslag

In juni kregen vijf van de negen agenten ontslag aangezegd. De vier andere agenten kregen straffen wegens misdragingen en tegen twee anderen loopt ook nog een disciplinair onderzoek.

De Rijksrecherche gaat nu na of er in de dossiers waar de negen agenten tussen 2015 en 2019 bij betrokken waren strafbare feiten zijn gepleegd. Als dat zo is dan kan het betekenen dat er mensen ten onrechte zijn veroordeeld of dat dossiers niet meer te gebruiken zijn in lopende onderzoeken of rechtszaken.

Het OM meldde tegenover de NOS dat er tot nu toe bij vijftien dossiers vragen zijn gerezen over het handelen van de agenten en dat er bij drie daarvan verdenkingen van strafbare feiten zijn. Het OM verwacht niet dat het onderzoek dit jaar zal zijn afgerond.