Eindelijk procedure door Demmink

Waarom ondernam de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie – Joris Demmink – tegen alle aantijgingen van kindermisbruik, nooit juridische actie? Intrigerende vraag. De Bakker-Schut Foundation plaatste concrete beschuldigingen over vermeend misbruik op een website, het Algemeen Dagblad beschreef contacten van Demmink met een ‘jongenspooier’ in Den Haag. NOS-Journaal, Gay Krant en Panorama berichtten in 2003 over verhalen waarin misbruik van jongens bij het Anne Frank Plantsoen in Eindhoven door Demmink een rol speelden.

Door @Wim van de Pol

Die laatste drie media rectificeerden deemoedig, na onderhandelingen met Demmink’s advocaat Harro Knijff. Als de bronnen van die media niet deugden, pleegden ze journalistieke wanprestatie. Echter, kennelijk geen zodanige wanprestatie dat Demmink en Knijff een bodemprocedure over smaad, laster en/of schadevergoeding zinnig achtten. 

Het was bijzonder dat – indien Demmink van iedere blaam zuiver is – hij niet middels getuigen in openbare zittingen triomfantelijk zijn onschuld aantoonde en om vervolgens een schadevergoeding binnen te halen. Indien er wel wat aan de hand is geweest heeft hij natuurlijk wel iets te vrezen van openbare getuigenverhoren onder ede. Maar dit terzijde.

Roestige spijker

Direct na de publicatie van het artikel in het Algemeen Dagblad, in oktober, kondigde advocaat Knijff op allerlei podia aan een bodemprocedure te zullen starten. Maar tot februari bleef het stil. Inmiddels loopt er wel een juridische procedure van Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad. Of dat gaat leiden tot openbare getuigenverhoren moet nog blijken. De krant wil over de kwestie geen enkel commentaar geven. 

Naar aanleiding van de AD-publicatie schreef Volkskrant-columnist Jan Bennink in een column dat de kwestie-Demmink een roestige spijker zou zijn die de Nederlandse samenleving eruit moet trekken. De term roestige spijker viel in de smaak bij de oprichters van de Stichting De Roestige Spijker, die wordt geadviseerd door een bekende Amsterdamse media-advocaat. Doel van de stichting is Knijff en Demmink onder druk te zetten. 

Eén van de initiefnemers, de Amerikaanse Nederlander Robert Rubinstein zegt: ‘We willen Demmink dwingen om het te laten komen tot openbare getuigenverhoren onder ede.’ Dat deed de stichting door op 1 februari een brief aan advocaat Knijff te schrijven waarin deze wordt uitgenodigd een procedure te starten. De stichting stelde ook de vraag of Demmink bezwaar zou maken tegen integrale publicatie van het AD-artikel op de site van De Roestige Spijker. In de brief staat:

Zorgvuldigheidshalve zou ik voorafgaand aan deze publicatie graag de bevestiging ontvangen dat uw cliënt zijn bezwaren tegen deze publicaties heeft laten varen en dat hij tegen de herpublicatie hiervan door Stichting De Roestige Spijker niet in rechte zal optreden.

Mishandeling journalist

Drie Turkse mannen zeggen in de jaren negentig door Demmink misbruikt te zijn. Ze deden aangifte maar het Openbaar Ministerie achtte de aangiftes niet volledig genoeg om een onderzoek te starten. De stichting stelt aan Knijff en Demmink dat er een belang is over de kwestie een publiek debat te voeren, nu de zaak niet aan de rechter kan worden voorgelegd.

Maar dat publieke debat kan volgens de stichting niet worden gevoerd omdat een vooraanstaande Turkse journalist, Burhan Kazmali, die in Turkije als eerste publiceerde over kindermisbruik door Demmink, is mishandeld. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) schreef hierover in januari een brief aan de Turkse ambassadeur in Nederland. 

Overigens zijn ook de twee jongens die aangifte deden tegen Demmink, in Turkije bedreigd, volgens hun advocaat Adèle van der Plas.

Nog een procedure

De methode van de Roestige Spijker is succesvol. Robert Rubinstein: ‘Het lijkt erop dat mijn brief van 1 februari effect had, want op 4 februari heeft Demmink het Algemeen Dagblad gedagvaard.’

En Demmink dreigt nog een procedure te starten. Een Amerikaanse organisatie heeft een minidocumentaire op Youtube geplaatst waarin Demmink wordt beschuldigd van kindermisbruik. Lees hier de brief van Knijff.

Te hopen valt dat deze procedures inderdaad zullen leiden tot openbare verhoren van getuigen onder ede, zodat eindelijk kan worden vastgesteld of de niet te stuiten verhalen over Demmink allemaal journalistieke canards betreffen – zoals Harro Knijff stelt – of inderdaad een verwonding door een roestige spijker zijn, die tot ernstige ontstekingen kan leiden.

Alle berichten over Demmink.