Ros: ‘De rekening werd te hoog’

Een van de meest gevoelige punten in de Ros-verklaringen is zijn ontboezeming over zwijggeld. De reden: Ros uitte daarbij in het voorbijgaan ook zeer ernstige beschuldigingen tegen bekende strafadvocaten.

Door @Wim van de Pol

De vragen van voorzitter van het gerechtshof in het hoger beroep van de Passage-zaak, Ruud Veldhuisen, scheerden even langs deze hete brij, die later ongetwijfeld nog voor vele uren ondervraging zal zorgen. De beschuldigingen zijn ernstig en ze raken ook direct aan de geloofwaardigheid van kroongetuige Fred Ros.

Afscheid is goedkoper

Ros zei dinsdag vanaf 2007 te hebben overwogen met justitie te gaan praten. Er waren meerdere redenen (‘alles speelt mee’): een dreigende levenslange straf, vrees voor zijn veiligheid als hij weer buiten zou komen na een celstraf maar ook het zwijggeld dat hij zou krijgen als hij binnen zat. ‘Als een rekening te hoog wordt is het goedkoper om afscheid te nemen dan te betalen’, zei Ros, ‘mijn rekening werd te hoog’.

Last

Aan het hof legde hij uit wat hij bedoelde. Hij zei sinds zijn arrestatie in 2006 gedurende 2,5 jaar 3000 euro per maand uitbetaald gekregen te hebben. Daarnaast was er een spaargeldregeling van 175 per dag. Het bedrag dat Ros tegoed zou hebben groeide dus als kool. Ros suggereerde op de zitting dat hij eigenlijk die rekening als een last ervoer omdat het goedkoper zou zijn hem uit de weg te laten ruimen dan hem te betalen.

Tegenspraak

Die suggestie is in tegenspraak met andere verhalen van Ros over geld. Hij heeft zich er in zijn kluisverklaringen, maar ook gisteren ter zitting, over beklaagd dat de betalingen minder werden en zelfs werden gestaakt. Ros suggereert dat Ali A. hem liet weten dat er weer geld zou komen als hij Peter Plasman als advocaat zou laten vallen. Nico Meijering zou niet met Plasman maar wel met Gert-Jan van Oosten door een deur kunnen en daarom zou Ros zijn overgestapt naar Van Oosten.

Briefjes

Ros zegt dat er in de rechtszaal in de bunker terloopse opmerkingen zijn gewisseld met Nico Meijering en hij zou ook briefjes hebben laten rondgegaan waarna Ali A. goedkeurend zou hebben geknikt. In zijn kluisverklaringen schetst Ros in ruwe penseelstreken een regisserende rol van Nico Meijering die de bedoeling zou hebben gehad Ros als cliënt in te lijven om zo de verdediging van Ali A., Soerel en Ros te kunnen coördineren. Strafadvocaat John Peters zou hierbij zijn ingeschakeld en zelfs geld hebben geboden om Ros als cliënt bij te staan.

Geloofwaardigheid

Over deze schildering van de gang van zaken is het laatste woord nog niet gezegd. Nico Meijering heeft zich al laten ontvallen dat het juist Ros was die bij hem klant wilde worden, maar hij heeft verder het kruit droog gehouden. De bewering over Nico Meijering is één van de elementen in het verhaal van Ros die voor het gerechtshof in de komende maanden door de advocaten tot op het bot zullen worden ontleed. Meijering – en ook Peters als waarschijnlijke getuige – zullen er alles aan doen om dit verhaal van Ros te logenstraffen. Hier speelt immers niet allen het belang van cliënt maar ook de eigen reputatie. Anderzijds is voor Ros wat betreft dit verhaal zijn algehele geloofwaardigheid ernstig in het geding. De verhoren van Ros zullen nog eindeloos voortslepen, maar spannend wordt het wel.

Zie ook:

Telegraaf stelt ultimatum aan Nico Meijering (Update)

Ros: de eerste dag zal niet de laatste zijn

Fred Ros met brilletje over Dino en Willem