‘Rotste appel sinds tijden’

Politiemol Mark M. uit Weert had vier jaar lang toegang tot de meest vertrouwelijke systemen van de politie. Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie noemt hem in een verklaring ‘de rotste appel sinds tijden hebben wij nu gepakt.’ M. had van 2011 tot en met september 2015 toegang tot die systemen.

Dreun

M. had gedurende vier jaar ten onrechte toegang tot allerlei zeer vertrouwelijke politiesystemen. Dat was mogelijk doordat ten onrechte autorisaties niet tijdig waren ingetrokken. Korpschef Bouman spreekt van een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame les. Volgens hem korps neemt per direct maatregelen die moeten leiden tot een betrouwbare wijze van autoriseren.

Smet

‘Deze persoon is ronduit een smet op ons blazoen’, reageert korpschef Gerard Bouman. ‘Integriteit is een absolute voorwaarde om politiewerk te kunnen en mogen verrichten. Daarom accepteren wij geen gedrag dat niet aan die hoge eis voldoet. Dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen trek ik mij bijzonder aan.’

Vierogen-principe

De politie werkt versneld aan de realisatie van een landelijk autorisatiesysteem. Dat maakt automatische koppeling mogelijk tussen de toegekende autorisaties en de functie. Per direct is het toekennen van autorisaties boven een nader vast te stellen niveau alleen mogelijk als twee bevoegde functionarissen hiervoor toestemming hebben gegeven, het zogenoemde vierogenprincipe.

Verklaring

Het korps gaat toezien op strikte naleving van de regel dat medewerkers pas op een functie geplaatst worden als zij over de bijbehorende screening beschikken. Naar aanleiding van deze zaak laat de korpschef controleren of bij alle functies die een Veiligheidsonderzoek A vereisen deze verklaring ook daadwerkelijk aanwezig is.

Autorisatie

De verdachte Mark M. startte in 2009 met een opleiding aan de Politieacademie. Daarvoor is een positief advies afgegeven op basis van het Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek (BGO). Bij zijn overplaatsing naar een vertrouwensfunctie bij de Dienst Nationale Recherche gaf de AIVD na een uitgebreider Veiligheidsonderzoek A geen Verklaring van Geen Bezwaar af. Daarop is de verdachte overgeplaatst naar de Dienst Infra. Voor die functie was geen Veiligheidsonderzoek A noodzakelijk. Verzuimd werd echter de autorisatie voor de vertrouwensfunctie in te trekken. Daardoor kon de verdachte van 29 augustus 2011 tot en met 27 september 2015 informatie inzien waarvoor hij niet geautoriseerd was.

Omvang?

Tijdens een rechercheonderzoek naar een autohandelaar bleek dat politiebestanden in onbevoegde handen terecht waren gekomen en dat het lekken van deze informatie te herleiden viel tot de verdachte. Daarop startte de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek dat resulteerde in de aanhouding van de verdachte. Hoewel de omvang pas na afronding van het onderzoek door de Rijksrecherche vast te stellen valt, lijkt de hoeveelheid verkregen informatie groot te zijn.

Alle berichten over Mark M.