Rotterdamse kinderen met crimineel familielid plegen zelf vaker delicten

Kinderen in Rotterdam die in huis wonen met een familielid dat eerder verdacht is geweest van een zwaar misdrijf, maken zich vaker schuldig aan criminaliteit. Het CBS deed hier onderzoek naar, zodat er op basis van de cijfers meer kan worden gedaan aan deze problematiek bij gezinnen.

door Joost van der Wegen

Onderzoek

De cijfers komen naar voren uit een onderzoek naar opgroeiende kinderen, met van criminaliteit verdachte familieleden, in de regio Rotterdam. Het onderzoek werd gedaan om daarmee de problematiek binnen gezinnen beter aan te kunnen pakken.

De resultaten laten zien dat op 1 januari 2020, 5,7 procent van de kinderen tussen 12 en 18 jaar samenwoonden met een volwassen familielid dat in de vijf jaar ervoor verdacht was van een zwaar misdrijf. Het gaat dan volgens het CBS om 14.000 kinderen, in 8.000 gezinnen.

Anderhalf procent van de opgroeiende kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond (afgerond 3.500 kinderen in 2.000 gezinnen) woont samen met een volwassen familielid dat verdacht is geweest van afpersing, witwassen, een drugsmisdrijf, mensenhandel, een (vuur)wapenmisdrijf of gijzeling.

Het percentage kinderen dat opgroeit in een gezin waarin minimaal één volwassen familielid woont dat verdacht is van een relatief zwaar misdrijf is het hoogst in de Rotterdamse wijken Charlois, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven en in de wijk Oostgaarde Noord in Capelle aan den IJssel.

Criminele pad

‘Een probleem bij de aanpak van criminele families is de jonge aanwas’, schrijft het CBS. ‘Daarom is onderzocht in hoeverre kinderen in Rotterdam Rijnmond die opgroeien met verdachte familieleden zelf ook vaker het criminele pad op lijken te gaan.’ Het gaat dan om kinderen die verdacht zijn van een misdrijf, en/of een Halt-registratie hebben.

Het onderzoek toont aan dat kinderen (vanaf 12 tot 18 jaar) die samenwonen met minimaal één verdacht volwassen familielid, drie keer zo vaak verdacht zijn geweest van een delict dan kinderen die niet samenwonen met een familielid verdacht van een relatief zwaar misdrijf.’

Vanuit de politiek is aangegeven dat lokale organisaties veel aan het probleem van criminaliteit binnen families kunnen doen. Vandaar dat men in Rotterdam besloot deze cijfers te laten uitzoeken, legt het CBS uit.

Het onderzoek is hier terug te vinden.