Rotterdamse rechter: ‘Minder tijd besteden aan beslissingen over voorlopige hechtenis’

Rotterdamse rechter: ‘Minder tijd besteden aan beslissingen over voorlopige hechtenis’

De Rotterdamse strafrechter Jacco Janssen pleit voor een andere omgang door de rechtspraak met de voorlopige hechtenis voor verdachten. Hij denkt dat rechters te veel tijd kwijt zijn aan zittingen die beslissen over die gevangenschap, die vooraf gaat aan de rechtszaak.

Anders

Janssen zegt dit in een interview met Nu.nl. Hij wil tijd winnen in de rechtspraak, door anders om te gaan met de beslissingen die rechters moeten nemen over de voorlopige hechtenis van een verdachte: ‘Er moet nog onderzoek worden gedaan zodat ik het kan onderbouwen met concrete cijfers, maar ik denk dat rechters voornamelijk bezig zijn met zittingen over het wel of niet verlengen van de voorlopige hechtenis van een verdachte. Ik denk dat je die hechtenis bij kleinere vergrijpen anders moet gaan inzetten.’

Bang

Janssen over zijn redenen hiervoor, op de nieuwswebsite: ‘We zijn vooral bang dat als we die verdachten in afwachting van de behandeling van hun zaak weer vrijlaten, ze snel weer in de fout gaan. Maar dan blijven ze vastzitten en tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk begint, zit hun straf er eigenlijk al op. Hebben we de maatschappij dan geholpen? Per saldo is er dan niks gewonnen.’

Winnen

De Rotterdamse rechter kan zijn idee uitleggen, denkt hij: ‘Als je de mensen thuis nou vertelt dat we tijd die we hiermee winnen, kunnen inzetten om de belangrijkste zaken, een moord of doodslag, gewelds- en zedenzaken en de vele huis-tuin-en-keukenzaken eerder inhoudelijk te behandelen. Dat je zelf de agenda bepaalt en die niet laat bepalen door de voorlopige hechtenis. Ik snap dat het maatschappelijk gevoelig ligt, maar het is wel te verantwoorden. Je moet het alleen blijven uitleggen.’

Wat is voorlopige hechtenis?

Bij voorlopige hechtenis zit de verdachte vast in een cel. In die periode wacht hij op een uitspraak van de rechter in zijn strafzaak. De voorlopige hechtenis volgt op het zogenaamde voorarrest en de inverzekeringstelling bij de politie. Als de verdachte wil dat de voorlopige hechtenis wordt onderbroken, dan kan hij een verzoek tot opheffing of tot schorsing indienen bij de rechter. Ook kan hij als verdachte in hoger beroep gaan, als hij het niet eens is met een beslissing van de rechter over de voorlopige hechtenis.

Bron: rechtspraak.nl