OM vervolgt Samir A. niet

Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen Samir A. wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag geseponeerd. Er is onvoldoende bewijs om A. te vervolgen. Samir A. werd in september vorig jaar aangehouden in de Rotterdamse gevangenis De Schie, waar hij een gevangenisstraf uitzit van 9 jaar voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.

In de gevangenis schreef A. in het geheim briefjes aan een medegevangene. De onderschepte correspondentie leidde tot de verdenking dat hij na zijn vrijlating opnieuw een aanslag zou willen plegen.

Een intensief onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket heeft duidelijk gemaakt dat de briefjes niet gaan over een voorgenomen aanslag. Een verklaring van een getuige kon met geen enkel ander bewijsmiddel worden ondersteund.

Samir A. heeft erkend dat hij met de heimelijke briefwisseling het huishoudelijk regelement van de Penitentiaire Inrichting heeft overtreden.

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de advocaat van Samir A. geïnformeerd over de beslissing.