Satelliet speurt naar Limburgse wiet

Het European Space Agency (ESA) gaat vanuit een satelliet zoeken naar wietplanten in Limburgse maïsvelden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode die al wordt ingezet door onder meer de Verenigde Naties om de omvang van landbouwareaal en vegetatie te berekenen. Vanuit de ruimte is het gemakkelijk onderscheid te maken tussen verschillende gewassen. In 2007 is in Canada de techniek met succes toegepast om wietvelden te vinden.

Het ESA gaat de proef uitvoeren in samenwerking met de politie en de gemeente Venlo.

In Limburg loopt het project Het Groene Goud waarin boeren en overheid samen de wietteelt op het platteland bestrijden. Nu wordt wiet vanuit de lucht opgespoord met helicopters, maar dat zijn dure operaties.