Satudarah wil geen aansluiting bij Bandidos

De motorclub MC Satudarah wil zich niet aansluiten bij de MC Bandidos en wil de Bandidos ook niet gaan helpen om een Nederlandse tak op te richten. Satudarah reageerde met een verklaring op geruchten over onenigheid met de Hells Angels. ‘De Bandidos MC is een grote Internationale club die onze hulp echt niet nodig hebben als ze zich in Nederland willen vestigen.’ In de verklaring wordt wel erkend dat er contacten zijn met de Bandidos. Die MC verkeerd traditioneel op gespannen voet met de Hells Angels.

De Hells Angels is de enige internationaal vertakte MC in Nederland. Er zijn geen chapters van Outlaws en Bandidos hier. Dat zou veranderen als de sterk gegroeide Satudarah de banden met de Bandidos zou aanhalen. Satudarah zegt er geen probleem mee te hebben als de Bandidos zich in Nederland zouden vestigen. Als dit onrust met zich mee zou brengen zou de club dat ‘betreuren’.

De afgelopen weken waren er geruchten over spanningen tussen Hells Angels en Satudarah in Nederland. Twee weken geleden manifesteerden de Satadarah zich in Amsterdam, in principe terrorium van de Nederlandse Hells Angels. Er zijn toen 56 Satudarah-leden opgepakt.

Satadarah erkent ook dat zij begin dit jaar uit de zogeheten Raad van Acht is gezet. Die raad is een overlegorgaan tussen alle grote motorclubs in Nederland.

Dit is de volledige tekst van het persbericht:

‘Informatie voor de pers over Satudarah Motorcycle club
Satudarah MC is de laatste weken veelvuldig in het nieuws. Alleen niemand kan vermelden deze informatie rechtstreeks van Satudarah MC zelf te hebben ontvangen. Om enige duidelijkheid te verschaffen heeft satudarah MC de volgende informatie aan de media doorgegeven.

Satudarah MC is een onafhankelijke motorclub die geen verantwoordelijkheid heeft af te leggen of gebonden is aan andere clubs in Nederland of internationaal. Satudarah heeft jarenlang deel uitgemaakt van de raad van 8 in Nederland. Een overlegorgaan tussen alle grote motorclubs in Nederland. Bedoelt om in Nederland de goede verstandhoudingen tussen de grote clubs te bevorderen.

Begin dit jaar is Satudarah uit deze raad van 8 gezet. Dat wij geen deel meer uit maken van de raad van 8 raakt ons niet. Het is echter niet bevorderlijk voor de stabiliteit en rust in de Nederlandse motorwereld.

Wij zijn een multiculturele motorclub waar elke motorliefhebber welkom is onafhankelijk van huidskleur of geloofsovertuiging en we gaan onze eigen weg. Iedereen die ons met respect benaderd zal vriendschappelijk en met respect behandeld worden. (Give respect? Get respect)

Door deze opstelling heeft Satudarah vele vrienden en bevriende motorclubs in binnen & buitenland. Zo is Satudarah ook bevriend geraakt met Bandidos MC in Duitsland. Dit contact bestaat uitsluitend uit wederzijds respect en vriendschap. Satudarah MC gaat zich niet aansluiten bij de Bandidos MC en zal hen ook niet helpen om hier in Nederland een afdeling Bandidos op te richten.

De Bandidos MC is een grote Internationale club die onze hulp echt niet nodig hebben als ze zich in Nederland willen vestigen. Mochten zij dit van plan zijn, dan zijn ze wat ons betreft welkom. We leven in een vrij land en wij hebben geen problemen met hen. Dat de komst van een tweede grote internationale club als Bandidos MC wellicht tot grote onrust kan leiden in Nederland realiseren wij ons en wij zouden die eventuele onrust betreuren. Echter in deze mogelijke toekomst spelen wij geen enkele rol.

Verder wordt er veel gezegd en geschreven over ons. Om enkele zaken te noemen; leden van Satudarah zonder motor, allerlei vermeende contacten met criminele zaken, ruzie met Hells Angels. Allemaal onzin! Wie ons kent weet wel hoe het zit. Een hechte motorclub, die zijn eigen weg gaat! Indien deze weg zich kruist met andere Nederlandse of Internationale clubs die ons met respect benaderen, zullen we ook hen zoals altijd met respect behandelen.’