Schietpartijen tussen bendes in VS te weinig opgelost

De oplossingspercentages van schietpartijen tussen met name drugsgangs in de Verenigde Staten zijn volgens onderzoekers ‘verontrustend laag’. Met als gevolg dat dit soort geweld kan blijven voortwoekeren. Detectives moeten daarom intensiever onderzoek doen naar dit soort dodelijke incidenten.

Door Joost van der Wegen

Halt

Lage oplossingspercentages van schietpartijen tussen vooral gangs in de grote Amerikaanse steden, maken het voor de politie moeilijk om daders verantwoordelijk te stellen, om deze vorm van geweld een halt toe te roepen, en om recht te doen aan de slachtoffers ervan.

Dit blijkt uit onderzoek dat in de VS is gedaan door een maatschappelijk denktank, naar aanleiding van drastisch gestegen New Yorkse misdaadcijfers in 2020.

Bijdragen

De heersende opvatting volgens de onderzoekers in Amerika is dat vervolgonderzoek na de eerste arrestaties en het forensisch onderzoek op de plaats delict niet zoveel zin meer heeft. Maar uit een analyse van haar lage oplossingspercentages door de politie in Boston, blijkt nu dat intensief recherchewerk in de eerste twee dagen na een dodelijke schietpartij juist veel kan bijdragen aan het oplossen van zaken.

Dit zou moeten gebeuren door meer te investeren in het contact met belangrijke getuigen en door meer sporen te verzamelen en te analyseren. Dan kunnen in principe zelfs de meest lastige moordzaken worden opgelost.

Hierbij doelen de onderzoekers vooral op doden die vallen bij schietpartijen tussen gangs in de grote Amerikaanse steden. Dit zal weer leiden tot minder vuurwapengeweld in de buurten, omdat de daders niet meer actief kunnen zijn en omdat het geweld om hen heen zal afnemen.

Toename

In 2020 kregen de Verenigde Staten te maken met een opmerkelijk hoge toename van wapengeweld.

In de stad New York verdubbelde het aantal schietpartijen, van 777 in 2019, tot 1531 in 2020. Er was een toename van 88% in het aantal moorden door vuurwapengeweld: van 154 in 2019, naar 290 in 220.

De politie van New York wijt dit vooral aan het toegenomen geweld tussen stedelijke gangs en ‘street crews’. De schietpartijen zijn niet gelijk verdeeld over de stad. Ze vinden vooral plaats in kansarmere wijken, geeft de NYPD aan.