Schikking KPMG en justitie voor 7 mln

Het Openbaar Ministerie (OM) en accountantskantoor KPMG hebben een schikking getroffen van zeven miljoen euro vanwege het bewust achterhouden van smeergeldbetalingen door bouwconcern Ballast Nedam. ‘Gelet op de sleutelpositie van de accountant in het stelsel van financiële verantwoording, acht het OM dit ernstige strafbare feiten’, aldus justitie.

Ballast Nedam zou in de periode van 2000 tot en met 2003 steekpenningen hebben betaald in ruil voor grote bouwprojecten.

Bewust

Volgens het OM heeft accountantskantoor KPMG in deze zaak laakbaar gehandeld. ‘In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM gebleken dat de door KPMG verrichte accountantscontrole bewust is uitgevoerd  op een wijze die mede mogelijk heeft gemaakt dat betalingen van Ballast Nedam aan buitenlandse agenten en de daarbij horende schaduwadministratie werden verhuld’, aldus het OM.

Boete

KPMG betreurt de situatie en de gang van zaken rond de betalingen van Ballast Nedam en de fouten door haar eigen werknemers, die daar overigens niet meer werkzaam zijn. Het accountantskantoor heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek van justitie.

KPMG betaalt in totaal 7 miljoen euro voor haar rol bij de controles over de boekjaren 2000 tot en met 2003. Dat bedrag is opgebouwd uit 3,5 miljoen euro boete en 3,5 miljoen euro ontneming.