Onze secretaris-generaal in Amerika

Misschien wordt de Nederlandse secretaris-generaal op het ministerie van Justitie – Joris Demmink – nog beroemd. Hij wordt nu stevig op de korrel genomen door een commentator op de website van het zeer conservatieve Amerikaanse tijdschrift The American Spectator. Dachten we vroeger bij Nederland aan tulpen, goede kaas en hardwerkende mensen, nu is Nederland centrum van mensenhandel, kindermisbruik en als dieptepunt is een verdachte van kindermisbruik de baas op het ministerie van Justitie. Althans zo is de strekking van dat commentaar.

De schrijver is Peter Hannaford, ooit adviseur van de verscheiden president, filmster en aartsconservatief Ronald Reagan. Hij bekijkt Nederland met een simpele blik.

Hij beschrijft hoe in Amsterdam misbruik en pornografie van 67 kinderen mogelijk was, en dat Nederland in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2011 neergezet wordt als centrum in de internationale mensen- en kinderhandel. 

Hannaford heeft zijn feiten niet helemaal op orde als hij suggeereert dat het Nederlandse ministerie van Justitie zich zou verzetten tegen het verbieden van pedofielen-vereniging Martijn, ondanks een initiatief daartoe van het Openbaar Ministerie in Assen. Dat proces loopt nu. Volgens de advocaat van Martijn heeft de minister van Justitie juist ‘de hoop’ uitgesproken dat Martijn zal worden verboden door de rechter. Dat heeft Hannaford dan wat al te simpel gezien. 

Maar Demmink is nog niet klaar met Hannaford. Hoe kan het dat Demmink nu de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie is als in een (gestopt) onderzoek in 1998 een getuige heeft gesproken van seksueel misbruik door Demmink? Hij haalt ook de aangiftes van een aantal Turkse jongens tegen Demmink aan.

Hannaford schrijft dat de Verenigde Staten druk op Nederland moet uitoefenen om de mensenhandel en kindermisbruik aan te pakken. ‘De Nederlandse regering moet weten dat ze niet langer deze internationale kinderseks-bende de rug kan toekeren.’ Dat betekent volgens hem dat de beschuldigingen tegen Demmink in Nederland ‘publiekelijk’ moeten worden onderzocht.

Ervaar de conservatieve kritiek op Nederland zelf.

Eerdere berichten over Demmink.