Soerel: Ieder bezoek achter glas

Dino Soerel heeft donderdag in kort geding voor de rechtbank in Den Haag gëeist dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hem in een lichter gevangenisregime plaatst. DJI zegt dat Dino Soerel – tegen wie in het Passage-proces levenslang is geëist voor uitlokken van moorden – vluchtgevaarlijk is en daarom in een gevangenis moet zitten met hoge beveiliging. Soerel is op 27 augustus 2010 aangehouden in verband de drugszaak Zuil

Op 19 november 2010 is Soerel voor voorlopige hechtenis in de Passagezaak overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught.

Maar afgelopen 12 april is die voorlopige hechtenis van Soerel in de Passage-zaak opgeheven, omdat de rechtbank vond dat het voorliggende bewijs onvoldoende ernstige bezwaren tegen vrijlating bevat. Daarom vindt Marnix van der Werf, de advocaat van Soerel, dat zijn cliënt vanaf die dag een gewone gedetineerde is die straf uitzit in een ‘gewone’ oudere drugszaak (hij moet nog een restant van zeven jaar celstraf uitzitten). Maar de selectiefunctionaris van de gevangenis verlengde het verblijf van Soerel in de EBI toch.

De Raad voor de Strafrechtstoepassing (RSJ) was het eens met Soerel. Volgens de Raad zijn er geen gronden die een verder verblijf van Soerel in de EBI rechtvaardigen.

De selectiecommissie kwam na de uitspraak van de RSJ met een nieuw selectieadvies. Soerel is dan niet meer extreem vluchtgevaarlijk maar nog wel vluchtgevaarlijk. Soerel werd overgeplaatst naar de afdeling ‘Beheers Problematische gedetineerden’ (BPG), een regime voor gedetineerden met agressieve gedragsproblemen.

Het BPG-regime is ook zeer zwaar. Maximaal drie gedetineerden mogen er enig contact met elkaar hebben, het luchten gebeurt in van elkaar afgeschermde kooien op de binnenplaats. Er is geen mogelijkheid tot arbeid en geen mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken, geen sport en geen mogelijkheid tot bezoek zonder toezicht. Ieder bezoek is achter glas, en tijdens ieder bezoek kijkt een bewaker één op één toe.

Verder is de BPG in Vught volgens Van der Werf gevestigd in een donker en oud gebouw met relatief kleine cellen met vochtige en beschimmelde muren en weinig frisse lucht.

Van der Werf vindt dat de plaatsing van Soerel in de BPG onrechtmatig is en op verkeerde argumenten is gestoeld, al is het alleen maar het gegeven dat de BPG als tijdelijk regime bedoeld is en Soerel geen gedragsproblemen heeft. Soerel wil zijn beroep tegen deze plaatsing niet meer afwachten is daarom in kort geding gegaan.

De landsadvocaat vindt het vluchtgevaar bij Soerel onverminderd hoog en als de EBI niet meer mag van de RSJ dan is het BPG-regime te rechtvaardigen.

Uitspraak is volgende week.