Soerel wil uitspraken Endstra laten zien

‘Er is al een aantal zittingen gediscussiëerd over de onderzoeks- wensen van de verdediging van Dino Soerel. Vandaag was het tweede verweerschrift (dupliek) aan de orde van het openbaar ministerie. Het OM bleef erbij dat de meeste verzoeken tot onderzoek of getuigenverhoor zouden moeten worden afgewezen. Het was een vrij korte en bondige reactie, waarna de rechtbank aan het einde van de middag uitspraak deed welke getuigen er gehoord mogen worden. Deze getuigen kunnen alvast naar de rechter-commissaris gestuurd worden, aldus rechtbankvoorzitter Lauwaars.’

Dat schrijft Bondtehond.

‘OvJ Michiel van IJzendoorn liep punt voor punt de verzoeken van de verdediging na. (enkele punten samengevat):

-Toevoegen totale Kolbak-dossier: Kolbak bevat geen relevante informatie die niet al is toegevoegd aan Passage. Er is al een onderzoek geweest naar de waarachtigheid van de verklaringen van Endstra. Indirect onderzoek naar de betrouwbaarheid van La Serpe gaat niet op om die reden. Soerel zou part noch deel hebben uitgemaakt aan de afpersingen in Kolbak. De verdediging wil naamsmisbruik onderzoeken. Het is niet van belang het hele Kolbak te voegen. De verzoeken dienen te worden afgewezen.

– Het horen van getuigen Moszkowicz, Van E., Van D., Mink K., Willem L., Dick V. en Hans N.: Wij persisteren dat de verzoeken moeten worden afgewezen.

– Toevoegen verklaringen anonieme getuige C: Dat La S. niet praat over Joegoslaven wil nog niet zeggen dat die er niet waren. Het verzoek moet worden afgewezen.

– Toevoegen verklaringen Alex de Boer: Het klopt dat Alex de Boer niet expliciet heeft gezegd dat Soerel opdrachtgever was. De Boer heeft gezegd dat hij dat achteraf zo ziet. Hij leidt dit af aan betalingen van ‘de top’ aan Ros. De nuancering moet worden aangebracht.
– Overzicht detentie verleden Soerel: De pillenperiode is niet relevant voor enige te nemen beslissingen door uw rechtbank. We persisteren bij afwijzing van het verzoek.

– Toevoegen van een aantal niet ingebrachte bevindingen inzake Bethlehem: We beschouwen de zaak Bethlehem allesbehalve opgelost. Derhalve persisteren we bij afwijzing van het verzoek tot voeging van het dossier Bethlehem.

– Het horen van verbalisanten T049 en T085: Het OM is het ermee eens dat nuancering behoeft op enkele punten. Het ondervragen van de verbalisanten doet daar niets aan af. De stelling dat verbalisanten opdracht hebben gekregen, is ongefundeerd en nergens op gebaseerd. Het verzoek moet worden afgewezen.

Ondanks dat OvJ Betty Wind vond dat het onderwerp nou maar es gesloten diende te worden en voorzitter Lauwaars zei dat we al bijna van een z.g. tripliek (na de dupliek) konden spreken, kreeg de verdediging nog tijd om een en ander toe te lichten. (…)’

Lees verder Bondtehond.