Boze dromen over La S.

Wat is er weggelaten uit de eerste 15 verklaringen van kroongetuige Peter la S.? De rechtbank in het Passage-proces heeft deze week besloten om de rechter-commissaris te laten controleren of het Openbaar Ministerie echt geen details heeft achtergehouden. Toch een soort onder curatele-stelling.

Bepaalde weglatingen lijken toch niet alleen de veiligheid of de getuigenbescherming van La S. te betreffen. De indruk bestaat dat er nog meer verrassingen uit de hoge hoed zouden kunnen komen. 

Niet dat het OM niet vertrouwen is, bedoelde de voorzitter, de controle door de rechter-commissaris is meer om de discussie over de weglatingen te kunnen beëindigen. 

Aha, zo kan je het ook zeggen.

Feit blijft dat er met de verklaringen van La S. gegoocheld is. Eerst bleek dat er belastende informatie over Willem Holleeder als opdrachtgever van liquidaties uit was weggehaald. Toen moest een officier van justitie een lijst geven van alle plaatsen waar stukjes waren weggelaten.

Daarop maakte de advocaat van Dino Soerel, Nico Meijering, aannemelijk dat er nog meer stukjes ontbreken die niets met veiligheid of getuigebescherming te maken lijken te hebben maar juist precies met de zaken waarvoor Soerel en anderen terechtstaan. Zoals de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman. 

Dat zou een mooi strafrechterlijk novum zijn: verdachten veroordelen op het incomplete verhaal van een kroongetuige, waarbij het OM als de selector optreedt. U vraagt, wij draaien. 

Niet waar, zei officier van justitie Wind, niets wat relevant is voor de strafzaken in Passage ontbreekt. Wel kunnen in de weggelaten passages andere strafrechterlijke onderzoeken buiten Passage aan de orde zijn of geheimen over de werkwijzen van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de politie.

De rechter-commissaris gaat alle passages nu afvinken en afwegen. Als extra verrassing oordeelde rechtbank ook dat ten langen leste, nu de mysterieuze Eerste Twee Kluisverklaringen van La S. worden gevoegd. Het OM verzette zich daar altijd tegen, die verklaringen waren ’te ongestructureerd’ om een zinnige bijdrage aan het Passage-proces te geven. Ook dat is nu ter beoordeling van de rechter-commissaris.

‘Speculatie’, noemde de officier van justitie de opvatting dat er misschien toch nog relevante stukjes La S. ontbreken.

Opvallend dat de officier zich heeft verzet tegen het voorstel om de rechter-commissaris een keurende blik te geven. Als het allemaal speculatie is, dan kan zo’n brave rechter-commissaris toch geen schade aan De Zaak toebrengen? Zou je zeggen.

The devil is in the details, luidt het gezegde. Welke duivelse details kunnen zich al die jaren – vanaf 2006 – nog hebben schuilgehouden in de vertellingen van La S.? Nog meer narigheid over Willem Holleeder?

Of is het alles enkel een boze droom van wantrouwen in het hoofd van de advocaat?