‘Zussen vertelden jarenlang niet de waarheid’

De advocaten van Willem Holleeder, Robert Malewicz en Sander Janssen, zeggen in een verklaring in reactie op het uitlekken van delen uit de verklaringen van Astrid en Sonja Holleeder dit te betreuren. De advocaten suggereren dat er partijen belang hebben bij dit uitlekken van de verklaringen

Belang

Dit omdat voor de waarheidsvinding nog te horen getuigen niet al bij voorbaat op de hoogte moeten kunnen raken van zaken die nog moeten worden getoetst:

Kennelijk zijn er toch partijen in dit proces die er belang bij hebben die informatie telkens naar buiten te laten komen. Ook betreuren wij dat EenVandaag het in de journalistiek gebruikelijke beginsel van hoor en wederhoor niet heeft toegepast. Ook dat is overigens een terugkerend fenomeen in deze strafzaak.

Niet de waarheid

Willem Holleeder heeft al maanden geleden in onder embargo gehouden verklaringen openheid van zaken gegeven over (onder andere) het zogenoemde Heinekenlosgeld:

De reden dat dit onderwerp in de nu naar buiten gebrachte getuigenverhoren aan de orde is gekomen, is dat de getuigen daar door ons mee zijn geconfronteerd. De getuigen hebben vervolgens moeten erkennen dat zij hierover al die jaren niet de waarheid hebben gesproken, ook niet toen zij al als getuigen onder bescherming van justitie verklaringen aflegden in de zaak waar Willem Holleeder nu voor wordt vervolgd.

Om het proces van waarheidsvinding ‘niet nog verder te schaden’ willen de advocaten verder geen mededelingen doen, hoewel ze dat wel zouden willen.