Spanning bij Politieacademie loopt hoog op

De ondermeningsraad van de Politieacademie heeft het vertrouwen in de leiding van het instituut opgezegd. Het kennis- en opleidingsinstituut van de politie staat al langer onder druk, er zouden grote tekorten en problemen met de opleiding zijn.

 

De ondernemingsraad zegde het vertrouwen op omdat er een gebrek is aan sturing. De raad denkt dat oud-generaal Van Baal, die de leiding over de academie heeft, de problemen niet voldoende kan oplossen.

 

Als voorbeeld noemt de ondernemingsraad dat het nog altijd onduidelijk is welke taken overgaan naar de Nationale Politie, die per 1 januari wordt ingevoerd, en wat de consequenties zijn voor de medewerkers van de academie.

Eerder werd bekend dat tientallen studenten overwogen te stoppen omdat zij worden gekort op hun salaris, terwijl de politie grote moeite heeft met het vinden van goede agenten. Ook heeft de academie een tekort dat in 2015 zou oplopen tot 40 miljoen euro.

De politiebond ACP steunt de ondernemingsraad, die een nieuwe leiding wil. ACP wil dat Opstelten zo snel mogelijk een tijdelijke leiding voor de academie moet benoemen. Zo kan de rust herstellen en het vertrouwen van het personeel worden teruggewonnen, denkt de bond.