Staat moet ongebeleid verlof toestaan

De Haagse rechter heeft in kort geding beslist dat de staat moet meewerken aan onbegeleid verlof van Cevdet Yilmaz, die in 1984 tot levenslang werd veroordeeld wegens een zesvoudige moord in café ’t Koetsiertje in Delft. De voorzieningenrechter vindt dat staatssecretaris Fred Teeven bij zijn laatste weigering van onbegeleid verlof geen goede belangenafweging heeft gemaakt. De staat heeft in 2001 zelf verzocht om tbs-behandeling, vindt de rechter, onbegeleid verlof is dan een gebruikelijke stap.

Kliniek

De staat had zich toen al kunnen realiseren dat ook onbegeleid verlof daarbij hoorde, vindt de rechter. Tot nu toe heeft de staat steeds geweigerd positief te reageren op verzoeken om onbegeleid verlof van de kliniek waar de schutter behandeld wordt. In een procedure in 2011 over een eerdere weigering, heeft het gerechtshof Den Haag beslist dat bij een volgend verzoek om onbegeleid verlof de staat een serieuze belangenafweging moet maken. Hierbij zijn – zoals het hof het zegt – de in 2001 bij de man gewekte verwachtingen een zwaarwegende factor. De Staat heeft deze verwachtingen niet meegewogen. De staat gebruikt bij de belangenafweging alleen de uitkomsten van het slachtofferonderzoek. 

Nabestaanden en slachtoffers

De voorzieningenrechter kan zich de pijn en het onbegrip voorstellen bij nabestaanden en slachtoffers, zoals ook uit het slachtofferonderzoek naar voren komt. Hij oordeelt dat de beslissing van Teeven er ten onrechte toe zou leiden dat alleen nabestaanden en slachtoffers gaan over de verdere behandeling van de veroordeelde. 

Het vonnis.