‘Steeds meer en goedkopere drugs op de markt’

De bestrijding van de drugshandel is volgens cijfers van het jaarlijkse drugsrapport van de EU onvoldoende: in Europa zijn op steeds meer plaatsen, steeds betere en steeds meer drugs beschikbaar. Tegelijk brengt toenemende concurrentie tussen criminele organisaties meer corruptie en geweld.

Groot aanbod

Het Europese Drugsmarktrapport 2019 (pdf) is opgesteld door de EMCDDA en Europol.

Een van de hoofdproblemen is dat de productie van cocaïne en heroïne in respectievelijk Zuid-Amerika en Afghanistan nog nooit zo groot is geweest. Door het grote aanbod komen de drugs ook in steeds grotere hoeveelheden en steeds sneller op de Europese markten. Criminelen willen namelijk geen voorraden onderhouden omdat dit duur en risicovol is.

Wiet en synthetische drugs komen veelal uit Nederland en gaan steeds verder de wereld over. Het rapport noemt ook de vondst van drie grootschalige laboratoria voor de productie van methamfetamine (crystal meth) in Nederland en België eerder dit jaar, en vindt dat een zorgwekkend teken aan de wand.

China

Ook China wordt genoemd, als producent van grondstoffen voor drugs, zoals efedrine, BMK en PMK. Tegelijk is de chemische en farmaceutische industrie van China een exporteur van “nieuwe” drugs en ook van medicijnen die illegaal worden verkocht, zoals extreem sterke opiaten.

De EU schat de straatwaarde van de door de georganiseerde misdaad verhandelde drugs op zeker 30 miljard euro per jaar en er zouden ongeveer 2.000 georganiseerde criminele groepen in Europa in de drugs bezig zijn.

De agentschappen adviseren om meer te investeren in politiecapaciteit in EU-landen en ook in bestrijding van drugs met Europese organisaties.