Steeds vaker TBS opgelegd

Rechters leggen steeds vaker TBS op. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak waaruit het Algemeen Dagblad vandaag citeert. Mogelijk houdt de stijging verband met de zaak Anne Faber. Die werd vermoord door Michel P., die geen TBS kreeg na eerder geweigerd te hebben mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat rechters in 2016 in totaal 171 keer tbs oplegden. In 2017 steeg dat aantal naar 205. En in 2018 was dat verder gestegen naar 215 keer. Een stijging van 26% ten opzichte van 2016. De Vereniging van Strafrechtadvocaten legt een verband met de moord op Anne Faber (die in 2017 werd vermoord).

‘We zien dat sinds de moord op Anne Faber het aantal tbs-opleggingen fors is gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor’, zegt Job Knoester, voorzitter van de Vereniging van tbs-advocaten in het Algemeen Dagblad. ‘Het is een forse stijging. Ik had al het gevoel dat rechters vaker tbs gaven, maar dit blijkt ook uit de cijfers. Een mogelijke verklaring is dat rechters zich sinds de moord op Anne Faber realiseren dat er veel meer mogelijk is dan zij aanvankelijk dachten.’

Verkrachtingen

Michael P. pleegde twee verkrachtingen voordat hij Anne Faber vermoordde. Hij weigerde na de verkrachtingen mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum, waardoor rechters geen TBS wilden opleggen. Na de moord op Faber tonen rechters minder coulance aan weigeraars.

Bovendien is er een proefproject bij het PBC waardoor ook weigeraars kunnen worden onderzocht door middel van observaties. Die pilot geldt als geslaagd, bleek onlangs uit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.