Aantal stille sms’jes blijft geheim

De politie en het Openbaar Ministerie hebben aan minister Ivo Opstelten van Justitie laten weten geen publiekelijke informatie te willen verstrekken over het aantal keer dat de stille sms is ingezet. Dat heeft Opstelten geantwoord op Tweede Kamer-vragen over het gebruik van de stille of stealth sms door de politie. Hij wil verder wel de procedure voor de inzet van dit opsporingsmiddel aanscherpen maar ziet verder geen reden om de inzet ervan te beperken.

Verkeersgegevens

De politie zet al acht jaar het middel van de stille sms in. Een stille sms is het verzenden van een voor de gebruiker van de telefoon niet waarneembaar sms-bericht. waarmee de positie van een telefoon globaal kan worden vastgesteld. De aflevering van het bericht wordt namelijk geregistreerd in de verkeersgegevens van het netwerk doordat de telefoon een bepaalde zendmast aanstraalt.

Wettelijke regeling

Het middel mag worden ingezet bij de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en bij het opsporen van voortvluchtigen en bij vermissing van personen. De jurisprudentie over de inzet van de stille sms loopt wat uiteen. Er zijn rechters die erg kritisch zijn. Opstelten wijst op een arrest van het gerechtshof in Den Bosch dat het gebruik van stille sms geen afzonderlijke wettelijke regeling behoeft om rechtmatig te kunnen zijn en ook geen bijzondere risico’s oproept voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Ook het hof in Leeuwarden oordeelde dat het middel was toegestaan.

Onduidelijkheid

Opstelten constateert dat bij de toepassing van de regels over de inzet enige onduideijkheid bestaat. Daarom zal de interne procedures door politie en OM worden herzien. Verder blijft het zo dat alleen met toestemming van de officier van justitie de stille sms kan worden ingezet. Het mag alleen als de privacy van betrokkenen niet wordt geschonden en bij een spoedeisend en zwaarwegend onderzoeksbelang, als er geen andere, minder ingrijpende methoden voorhanden zijn.