‘Stort eerst maar een miljoen’

Hüseyin Baybasin gaat een klacht bij de Orde van Advocaten indienen tegen Mischa Wladimiroff en mogelijk ook een civiele procedure tegen hem beginnen. De tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Baybasin is boos over het feit dat zijn vroegere advocaat nu Joris Demmink bijstaat, terwijl Wladimiroff daarnaast als lid van de Commissie Buruma in 2011 nader onderzoek naar de Baybasin-zaak tegenhield.

Door @Wim van de Pol

Gemanipuleerd

Baybasin houdt vol onschuldig te zijn en dat het bewijs voor de tweevoudige liquidatieopdracht die hij gegeven zou hebben in elkaar is gestoken door de Turken. Voor één moord (in Turkije) zag het Turkse Openbaar Ministerie geen bewijs dat medeverdachten van Baybasin deze hadden uitgevoerd, de andere is nooit uitgevoerd.

Demmink

Baybasin zegt dat er voldoende bewijs is dat Demmink het Nederlandse parket heeft ingeschakeld zodat er vals bewijs naar Nederland kwam. Het bewijs in de zaak bestaat uitsluitend uit telefoongesprekken die volgens Baybasin zijn gemanipuleerd. Er loopt nu een uitvoerig onderzoek bij de Hoge Raad omdat Baybasin een herzieningsverzoek met veel nieuwe feiten heeft ingediend. Ook de telefoontaps worden nu door de Hoge Raad onderzocht. De procureur-generaal concludeerde voor het onderzoek dat hij het Demmink-complot niet goed onderbouwd vond. Hij wist toen nog niet dat uit een Turks document blijkt dat Demmink mogelijk loog over zijn verblijf in Turkije.

‘Misselijkmakend’

Vanuit de gevangenis in Veenhuizen zegt Baybasin tegen Crimesite: ‘Het is misselijkmakend. Ik ben woedend. Hoe durft Wladimiroff? Mijn voormalige advocaat aan wie ik heel veel geld heb betaald heeft waarschijnlijk alle informatie die wij bij de de TCEAS over mijn zaak hebben aangedragen gedeeld met Demmink. En daar was ook informatie over Demmink bij.’

Miljoen

In 1999 was Wladimiroff zes maanden advocaat van Baybasin, voordat de zaak bij de rechtbank werd behandeld. Hij ging naar Turkije sprak daar met familie van Baybasin en hij schreef een rapport voor de Europese Mensenrechtenorganisatie over Öcalan, de PKK-leider die toen werd vervolgd in Turkije. Baybasin was geen lid van de PKK maar had wel regelmatig contact met Öcalan. Baybasin: ‘Als Koerdische verdachte dacht ik dat ik goed bij hem zat. Maar zijn optreden van toen komt nu in een heel ander daglicht te staan. Tijdens onze eerste ontmoeting in 1999 heb ik hem bezworen en op het hart gedrukt ons gesprek en mijn dossier met niemand, maar dan ook met niemand te delen. Een paar dagen later krijg ik een brief van advocaat Gerard Spong die van alles op de hoogte blijkt te zijn. Inhoud van de brief was: stort eerst maar een miljoen dan pas kunnen we gaan werken. Ik ben heel boos geworden en vroeg Wladimiroff hoe dat mogelijk was. Ja sorry, zei hij dat was niet volgens afspraak. Toen ik hem later de laan uitstuurde en hij naar zijn inzien niet genoeg geld had ontvangen weigerde hij het dossier naar mijn nieuwe advocaat door te sturen.’

‘Niet winnen’

Baybasin was het niet eens met de juridische adviezen die Wladimiroff gaf: ‘Iedere keer als ik met hem sprak of belde deed hij niets anders dan mij ervan proberen te overtuigen dat ik niet moest protesteren. We moeten de rechters niet tegen ons in het harnas jagen, zei hij, zo krijgen we er een lagere straf uit. Ik wees hem op de manipulaties in het dossiers en op zaken die niet klopten maar hij wilde niets onderzoeken of uitzoeken. We kunnen toch niet winnen, zei hij. Als we zeggen dat de politie en de officieren van justitie liegen dan gaan we verliezen. Ik zei toen, er is wel één probleem: ik heb het niet gedaan. Ik heb geen opdracht voor twee moorden gegeven, die telefoongesprekken zijn in elkaar gestoken. Ik zei, ik wil alleen voor de waarheid gaan. Toen ik na zes maanden niet meer verder met hem wilde begon hij me bijna te bedreigen en hij bleef maar proberen mij te overtuigen dat ik me bij een veroordeling neer moest leggen.’

Klacht

Baybasin voelt zich bedrogen door Wladimiroff. Baybasin: ‘Hoe is dit mogelijk dat hier in Nederland dergelijke handjeklap mogelijk is. Ik woon ook al sinds mijn arrestatie in maart 1998 in dit zogenaamd beschaafde Nederland, waar mensen als Demmink hun macht kunnen uitoefenen. We hebben steeds allerlei ontlastende officiële rapporten en documenten uit Turkije aangedragen, die mogelijk via Wladimiroff bij Demmink terechtkwamen, en dan zeiden ze dat we logen en dat die vals waren. Ik ga een klacht tegen Wladimiroff bij de deken indienen en bij de rechtbank. Ik ga procedures tegen hem en de Nederlandse staat voeren tot ik er dood bij neerval.’