Straatagenten werken voor CIE

‘Rotterdamse straatagenten worden sinds kort ingezet om allerhande informatie in te zamelen over een paar honderd zware criminelen. Het gaat dan om gegevens die wellicht ooit van pas komen tijdens politieonderzoek. De Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), een speciale recherchedienst van het Rotterdamse korps, heeft in totaal 400 ’zware jongens’ geselecteerd, die op verschillende plekken wonen en leven in de regio.’

Dat schrijft de papieren Telegraaf vandaag.

‘De foto’s en andere gegevens, zoals woonadressen, zijn verspreid over de straatagenten. Ieder politiedistrict in het Rijnmondgebied heeft de gegevens gekregen van ongeveer veertig personen, die extra in de gaten kunnen worden gehouden. Volgens het korpsblad Geboeid van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond is het niet de bedoeling dat de politiemensen actief op zoek gaan naar informatie over de criminelen.

„Ze moeten vooral niet gaan spitten in de persoonlijke woonomgeving van deze mensen. Muteer bijvoorbeeld wel waar de persoon in kwestie rondhangt, met wie hij omgaat, noteer kentekens van auto’s en of er veel aanloop is bij zijn woning”, aldus een chef van de CIE in het artikel. Mocht de naam van de crimineel in een onderzoek worden genoemd en al deze gegevens zijn paraat, dan gaat geen kostbare tijd verloren.

Wanneer een auto niet op de naam van de crimineel staat, maar hij er wel in rijdt, is het zonde als een observatieteam van de recherche dat niet weet. „De informatie van collega’s leveren de puzzelstukjes die de basis zijn van onderzoek. Of ze komen van pas komen bij een onderzoek dat al loopt”, aldus de CIE-chef in het stuk.

Het ’volgen’ door ’gewone’ agenten van de zware crimineel moet natuurlijk niet te openlijk gebeuren, waarschuwt de CIE. „Wij werken heimelijk, dus dat moeten collega’s op straat in dit geval ook doen. Wanneer je iemand dagelijks in zijn auto langs de kant van de weg zet, valt dat nogal op.”

De selectie van 400 criminelen is gemaakt uit een bestand van maar liefst 4000 zogenoemde ’CIE-subjecten’, lieden die zich in deze regio bezighouden of ooit hebben beziggehouden met zware georganiseerde criminaliteit. De speciale CIE-rechercheurs horen sowieso al veel over deze lieden via hun informanten, die voor de dienst werken, maar van de straatcollega’s wordt veel extra’s verwacht.

„De jongens die flink verdienen wonen ook beter. Die zitten dus meer in RotterdamAlexander dan in RotterdamWest”, weet de CIE-chef. „Maar in het centrum heb je de hotspots waar ze zich verzamelen, dus ook daar kom je snel aan veertig per district.” Ook vindt de CIE dat het wel zo veilig is voor een agent om te weten dat er een grote crimineel in zijn wijk woont.

Door verspreiding van foto’s wordt aan een bestaand onderbuikgevoel een gezicht gekoppeld. „Veel collega’s weten maar weinig over de zware criminaliteit in hun wijk, terwijl het toch een belangrijk onderdeel van ons politiewerk is.” Als er de komende tijd veel extra informatie binnenkomt over de 400 criminelen, dan overweegt de CIE dat aantal uit te breiden naar 1000.