Voorstel: Strafcampus voor ex-boefjes

De stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud (PvdA) van Amsterdam-Nieuw-West wil strakke heropvoeding van ex-gedetineerden in een campus om ze weer in het gareel te krijgen, en weer goed voor te bereiden op de samenleving. Dat zegt Baadoud tegen De Telegraaf. Hij wil zo’n campus vestigen in een groot leegstaand kantoorpand en een hard regime invoeren: ‘op Amerikaanse leest geschoeid.’  Baadoud wil voorkomen dat jongens die uit de gevangenis komen direct weer het verkeerde pad opgaan.

Onder een strak regime moet hen discipline bijgebracht. Vanuit de strafcampus moeten ze weer aan het werk of naar school gaan, voordat ze weer echt op vrije voeten komen. Baadoud heeft deze week gesprekken met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam over de opzet.

Hij heeft al een leegstaand kantoorpand op het oog voor zijn project, waar een twintigtal jongeren zouden moeten worden gehuisvest.

Baadoud: ‘Wie in de gevangenis zit zonder perspectief, maar wel een kans wil, kan er terecht’.

Vorige week bekritiseerde de VVD-fractie in de Tweede Kamer de hoge recidivecijfers aan en tekende daarbij aan dat alleen lang opsluiten niet helpt om de misdaadcijfers te doen dalen.

75 procent van de ex-gedetineerden begaat binnen tien jaar opnieuw een misdrijf.

Baadoud hierover: ‘Wij merken al geruime tijd dat we met alleen het opsluiten van jongeren weinig opschieten als ze daarna weer terugkomen. Iemand die uit de Bijlmerbajes komt, weet niet hoe hij weer aan het werk moet of aan een woning komt. In New York heb ik goede voorbeelden gezien van hoe dat wel kan, door ze het laatste half jaar van hun gevangenisstraf in een campus te zetten. Daar eten en slapen ze en wordt ze discipline bijgebracht en van daaruit gaan ze naar school of aan het werk.’

Om het toezicht en de uitvoering van het plan te regelen wil de stadsdeelvoorzitter betrokken organisaties samenbrengen, zoals GGZ, de Reclassering en schuldhulpverleners.

Er waren plannen om de Amsterdamse top 600 van veelplegers onder te brengen in een vrijkomende toren van de Bijlmerbajes, maar daar is ook weerstand tegen. Samenbrengen van de jongeren zou ook weer kunnen aanzetten tot criminaliteit.