Teeven wil straffen beter uitvoeren

Staatssecretaris Teeven van Justitie wil dat strafoplegging efficiënter wordt uitgevoerd. Hij zegt te willen voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of helemaal ontlopen. In een wetsvoorstel schrijft Teeven dat hij de regie over de tenuitvoerlegging van straffen helemaal in handen wil leggen van het ministerie van Justitie. Nu doet het Openbaar Ministerie dat.

Efficiënter

Teeven wil de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen efficiënter laten samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slachtoffers, nabestaanden, zorginstanties en gemeenten beter te informeren over de veroordeelde en zijn straf.

Overzicht

Het wetsvoorstel verandert de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging. De Algemene Rekenkamer rapporteerde in 2012 dat de samenwerking in het uitvoeringsproces tekort schoot en dat niemand een compleet overzicht had. Ook ontbrak het soms aan de juiste informatie.

Rompslomp

Informatie over lopende zaken, verdachten en veroordeelden, moeten voor iedere functionaris in de keten snel toegankelijk worden. Teeven belooft ook minder administratieve rompslomp en verwacht dat hij rechterlijke procedures tijdens de tenuitvoerlegging met driekwart terug kan schroeven. Processtukken kan de verdachte of veroordeelde straks elektronisch bezorgd krijgen.

Vertrouwen

Voor het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat is het belangrijk dat na het opleggen van de straf snel de uitvoering volgt, vindt Teeven. Op dit moment zitten daar soms maanden tussen. Straks kan de tenuitvoerlegging starten binnen dertig dagen na de sanctiebeslissing. Houdt een veroordeelde zich niet aan gestelde voorwaarden of voert hij een taakstraf niet naar behoren uit, dan kunnen – als stok achter de deur – ook vervolgbeslissingen sneller worden genomen. Door rap te reageren wil Teeven ook voorkomen dat veroordeelden uit het zicht verdwijnen voordat hun straf er helemaal op zit.

Uitstel

Het Openbaar Ministerie kan wel blijven ingrijpen bij de uitvoering van een straf. Als het in een lopend strafrechtelijk onderzoek uit oogpunt van opsporing onwenselijk is de veroordeelde aan te houden om zijn straf uit te zitten, kan de officier van justitie om uitstel vragen. Dat kan bijvoorbeeld in het geval dat een officier van justitie een deal wil maken met een getuige voor een verklaring. Het OM kan straffen die het zelf heeft opgelegd, intrekken, ook als de tenuitvoerlegging al is begonnen. Verder kan het openbaar ministerie de minister adviseren over uitvoering van de straf, zoals bij specifieke risicofactoren die maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken.