‘Strafrecht werkt niet in strijd tegen drugs’ (UPDATE)

Volgens Michelle Bruijn, onderzoekster aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de strijd tegen de drugscriminaliteit de afgelopen jaren op juridisch gebied steeds meer veranderd. Door beperkingen in het strafrecht is de overheid steeds vaker gebruik gaan maken van de mogelijkheden die bestuurs- en privaatrecht bieden.

Het strafrecht beperkt de overheid in haar mogelijkheden om op te treden tegen drugs(criminaliteit). De procedures duren lang, mede door de bescherming die het strafrecht burgers biedt, aldus Bruijn in haar onderzoek waarmee ze later deze maand promoveert.

Minder waarborgen

Een manier om het hoofd te bieden aan de beperkingen van het strafrecht is het inzetten van bestuurs- en privaatrecht. Daardoor hangt drugsproducenten en -handelaars niet langer alleen een straf boven het hoofd, maar ook bijvoorbeeld het verlies van hun woning, door sluiting of huisuitzetting. In het bestuurs- en privaatrecht gelden aanzienlijk minder waarborgen dan in het strafrecht,’ legt Bruijn uit. ‘Een beroep op het recht op een eerlijk proces of het recht op huisvesting biedt weinig rechtsbescherming in rechtszaken over sluitingen en huisuitzettingen’ zegt de onderzoekster op de site van Rijksuniversiteit.

Onwenselijke gevolgen

Door het inzetten van privaat- en bestuursrecht vervaagt de grens tussen de verschillende rechtsgebieden, met onwenselijke gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers tot gevolg. ‘Zowel het recht op een eerlijk proces als het recht op huisvesting staan zwaar onder druk. De rechtsbescherming is nog niet aangepast aan deze alternatieve oorlog tegen drugs.’