Strafrechtelijk onderzoek frauderende notaris was staatsgeheim

Een notaris van het chique Haagse Pels Rijcken, het advocatenkantoor dat de belangen van de Nederlandse staat behartigt, sluisde miljoenen van klanten weg naar eigen rekeningen, zo bleek vorige week in het Financiëele Dagblad. Nu schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen dat hij in maart 2019 voor het eerst hoorde over een strafrechtelijk onderzoek naar Pels Rijcken. Hij kon daar toen niet over spreken omdat zijn ministerie dat onderzoek had aangemerkt als staatsgeheim.

FIOD

Grapperhaus schrijft:

Mij is in maart 2019 en marge van een overleg, door de voorzitter van het College de vertrouwelijke mededeling gedaan van een embargo onderzoek naar aanwijzingen van mogelijk strafbaar handelen van een notaris van Pels Rijcken.

De minister noemt dit ‘een oriënterend feitenonderzoek’. Wat de reden was dat de top van het ministerie het onderzoek naar mogelijke strafbare feiten door een enkele notaris tot staatsgeheim verklaarde schrijft de minister niet.

September 2020

Pels Rijcken zegt in een persverklaring dat het in september 2020 is ingelicht dat er een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie liep. Grapperhaus zegt:

Vervolgens ben ik eind augustus 2020 door de plv. voorzitter van het College en marge van een overleg mondeling geïnformeerd dat er inmiddels sprake was van een strafrechtelijke verdenking, dat het strafrechtelijke onderzoek was aangevangen en dat de verdachte zou worden verhoord.

Hoe het nu precies zit met de kennis over en de start van het onderzoek blijft nog onhelder. De FIOD ging volgens het Financiëele Dagblad al sinds september 2019 bezig met een strafrechtelijk onderzoek.

Houthoff

Een ander advocatenkantoor – Houthoff – kreeg in augustus 2020 opdracht van de minister om een onderzoek te doen naar de notariële werkzaamheden van notaris Frank Oranje (58). In november 2020 meldde Pels Rijcken dat Oranje zelfmoord had gepleegd, zonder te verwijzen naar de lopende onderzoeken.

Houthoff onderzoekt welke klanten van Oranje die vallen onder het contract met de Staat door hem zijn benadeeld. Daar kunnen bijvoorbeeld gemeenten, provincies of waterschappen bij zijn. Er kunnen ook particulieren en bedrijven zijn benadeeld. Oranje zou zeker tien miljoen van de derdenrekening van Pels Rijcken hebben verduisterd.

Ook de Haagse Orde van Advocaten is deze week een onderzoek gestart naar de advocatenpraktijk van het kantoor.

Aanscherpen

Pels Rijcken heeft laten weten nu interne controles en procedures aan te zullen scherpen.

Grapperhaus zegt in zijn antwoorden aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat de Staat nog steeds zaken kan doen met Pels Rijcken, ook nu het kantoor niet meer van onbesproken gedrag is. Grapperhaus zegt wel geschokt te zijn maar ook nog vertrouwen te hebben in Pels Rijcken. Bovendien vindt de minister het van belang dat het kantoor veel ervaring heeft als landsadvocaat.

De Staat is een grote klant die zorgt voor enorme omzet. Maandag trad een advocaat van Pels Rijcken op in het kort geding dat een detailhandels-organisatie had aangespannen tegen de corona-maatregelen.