Strafrechtelijk onderzoek naar Amsterdamse politiemedewerker

De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft op dinsdag een politiemedewerker geschorst. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Er is een vermoeden van plichtsverzuim. De medewerker zou zich schuldig hebben gemaakt aan belaging (stalking).