Strengere maatregelen thuisteelt in Parkstad

De burgemeesters van zes gemeenten rondom het Limburgse Heerlen hebben afgesproken gezamenlijk strenger op te treden tegen wietteelt aan huis en druggerelateerde overlast. Woningen waar een kwekerij wordt aangetroffen kunnen gelijk voor drie maanden gesloten worden.

De gemeenten Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Voerendaal, Nuth en Simpelveld hebben dit afgesproken. Ze vallen onder dezelfde basiseenheid van politie.

De burgemeester van Brunssum, Luc Winants, was groot voorstander van deze samenwerking. ‘Burgemeesters bijten hun tanden stuk op deze problematiek. Den Haag kijkt de andere kant op. Minister Opstelten zei onlangs nog net niet: ‘Je sopt het je maar op'. Dan kijk je wat je lokaal nog wel kunt doen. Hiermee zeggen wij: tot hier en niet verder.’

Waarschuwing

Hoewel een woning in een keer gesloten kan worden, zijn er wel uitzonderingen mogelijk waarbij eerst een waarschuwing gegeven wordt. Het gelijk sluiten van een woning is juridisch omstreden. Onder meer omdat verhuurders ook  financieel getroffen worden door zo’n maatregel.

Daarom is het ook dat de gemeenten verschillende gradaties hebben om tot een beslissing te komen. Zo geeft Heerlen betrapte bewoners eerst een waarschuwing. Voerendaal sluit bij ernstige overtredingen gelijk. Landgraaf laat verzwarende omstandigheden -(brand)gevaar, hoeveelheid planten, overlast en verloedering van de omgeving, negatieve invloed op het leefklimaat- meewegen in de afweging om een woning te sluiten.