Taghi moet voorlopig in EBI blijven (UPDATE)

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft het beroep van Ridouan Taghi tegen de beslissing van de minister voor Rechtsbescherming, om zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te verlengen, ongegrond verklaard. De commissie vindt het juist dat de minister ervan uit gaat dat het risico op ontsnapping van Taghi maatschappelijk onaanvaardbaar is.

Risico

Taghi is verdachte in het Marengo-proces en staat terecht voor opdracht geven voor een serie liquidaties.

Gedetineerden kunnen in de EBI worden geplaatst om drie redenen. De eerste is dat ze een extreem vluchtrisico vormen en een risico vormen in termen van recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten. De tweede is dat er bij ontvluchting een onaanvaardbaar maatschappelijk risico is. En de derde is dat er aanwijzingen zijn van ‘voortgezet crimineel handelen’.

Onaanvaardbaar

De commissie vindt dat er bij Taghi geen sprake is van een ‘voortgezet crimineel handelen’ en ook niet van een extreem vluchtrisico. Wel is het volgens de commissie zo dat een ontsnapping maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. Dat is voldoende om het beroep tegen de plaatsing af te wijzen.

De commissie heeft al eerder (in maart) de plaatsing in de EBI goedgekeurd.

De beroepscommissie vindt het aannemelijk dat de minister ervan uit kan gaan dat toezichtmaatregelen voor Taghi bij verblijf in een reguliere inrichting de risico’s op dit moment onvoldoende kunnen beperken.

GRIP

De commissie vindt het ook van belang dat hij van juli 2015 tot aan zijn aanhouding op 16 december 2019 in Dubai uit handen van politie en justitie wist te blijven. Hij zou in die periode in staat zijn geweest om op afstand mensen te mobiliseren om moorden te plegen. ‘Daarbij komt uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren dat hij over een dodenlijst beschikt waar nog tientallen mensen opstaan’, aldus de commissie. De commissie verwijst ook naar rapportages van de inlichtingendienst voor het gevangeniswezen, het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP), dat anonieme informatie verzameld en verstrekt. Bij het GRIP wordt gesproken van ‘een groot gezichtsverlies voor de Nederlandse rechtsstaat’ bij ontvluchting van Taghi.