Tbs met dwangverpleging voor man die stiefmoeder doodstak

Een 37-jarige man uit Vianen is schuldig bevonden aan het doodsteken van zijn stiefmoeder. De rechtbank legde de man geen celstraf op, maar tbs met dwangverpleging. Hij was tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar.

Glas

Op zaterdag 10 september 2022 ontstond bij de verdachte het idee om zijn stiefmoeder te vermoorden. De man woonde in Vianen bij zijn Afghaanse vader en zijn stiefmoeder. Hij was ervan overtuigd dat de vrouw hem wilde doden en dat zij die zaterdag glas in zijn eten had gedaan. Volgens de man kwam er ook bloed uit zijn mond. De man is daarna gaan wandelen en boos gaan slapen.

Stem

Hij verklaarde dat hij niet goed kon slapen en die avond met Jezus praatte. De volgende dag hoorde hij de stem van de profeet Mohammed, die hem vertelde dat hij met een mes uit de keuken zijn stiefmoeder moest doden. Hij probeerde ook zijn vader te doden.

De daadwerkelijke uitvoering van dat plan was aan het einde van de ochtend. Hij liep naar de keuken, pakte een mes en ging naar de eetkamertafel waar zijn vader en stiefmoeder zaten. Op het moment dat hij haar wilde neersteken ontstond een worsteling met zijn vader die in de vechtpartij ook werd geraakt met het mes. Daarna stak hij in op zijn stiefmoeder, zij overleefde de aanslag niet.

Plan

De rechtbank Midden-Nederland vindt dat er sprake is van moord. De man had namelijk een vooropgezet plan om zijn stiefmoeder te doden, al werd zijn gedachtegang om dat plan uit te voeren gestuurd door waanideeën.

Ook verklaarde de vader dat zijn zoon bij de daadwerkelijke uitvoering kalm over kwam. Door ook op zijn vader in te steken, waaronder in de borstkas, bestond de kans dat zijn vader zou komen te overlijden. Hij had alleen geen plan om zijn vader iets aan te doen, waardoor het steken van zijn vader als poging doodslag wordt gezien.

Afweging

Volgens deskundigen lijdt de man aan meerdere stoornissen. Zo stuurde de ‘bevelshallucinatie’ van de profeet Mohammed zijn denken en handelen. De man was niet meer in staat om een reële afweging te maken, aldus de rechtbank.

De moord op zijn stiefmoeder en de poging doodslag op zijn vader konden hem volgens de rechtbank daarom niet aangerekend worden. Hij wordt gezien als volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens zijn handelingen. De rechtbank legde om die reden geen gevangenisstraf op, maar tbs met dwangverpleging.

De uitspraak was overeenkomstig met de eis van het Openbaar Ministerie, tijdens de behandeling van de zaak.