Tbs-zaken onderzocht door Rvd Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak gaat een team van deskundigen tbs-zaken tegen het licht laten houden om zo eventuele fouten die zijn gemaakt door rechters bij tbs-oplegging te corrigeren. De Raad, die toezicht houdt op het functioneren van de rechterlijke macht, wil zo uitsluiten dat er nog meer mensen onterecht in tbs verbljven. Onlangs kwam aan het licht dat er twee delinquenten jarenlang onterecht in tbs zaten. Op verschillende momenten zijn er bij de tbs-oplegging door rechters fouten gemaakt, met name bij vonnissen tot verlenging van de tbs-maatregel.

Dusan van R. zat 18 jaar onterecht in tbs omdat bij de delicten die hij had gepleegd (eenvoudige mishandeling en lokaal- en huisvredebreuk) wettelijk geen tbs kán worden opgelegd.

Het Openbaar Ministerie is in die zaak overigens in hoger beroep gegaan tegen die beslissing om de maatregel niet meer te verlengen.

Het team zal bestaan uit twee rechters en drie secretarissen. De opdract voor het team wordt mogelijk breder om ook andere potentiële fouten die ten aanzien van tbs zijn gemaakt op te sporen.

De rechtbanken gaan zelf de eigen vonnissen ook nog eens inventariseren.