Te weinig geld voor toezicht en taakstraffen

Omdat rechters vaker werkstraffen opleggen in plaats van celstraffen kan de reclassering niet meer op tijd voor geschikte taakstraffen zorgen en toezicht houden op delinquenten. Door geldgebrek zijn er wachtlijsten ontstaan voor mensen die een taakstraf moeten ondergaan. De baas van Reclassering Nederland, Sjef van Gennip, zegt in Trouw te vrezen dat ook de adviezen aan rechters niet meer op tijd zullen worden gegeven. 

Alarmerend

In een interview met de krant noemt Van Gennip de situatie 'behoorlijk alarmerend'. Reclassering Nederland, SVG (verslavingszorg) en het Leger des Heils begeleiden delinquenten vanaf hun arrestatie tot en met hun invrijheidstelling. In de eerste plaats geven ze adviezen aan het Openbaar Ministerie en rechters, verder controleren ze mensen die door de rechter onder toezicht zijn gesteld en regelen ze werkstraffen.

Groei

In 2013 kregen de drie instellingen kregen meer dan 59.000 aanvragen voor een advies. Dit jaar valt dat nog 4000 aanvragen hoger uit en voor 2015 worden zelfs 10.000 adviesverzoeken meer verwacht. Reclassering Nederland regelt 60 procent van het reclasseringswerk. Volgend jaar stijgt het aantal bemiddelingen bij een werkstraf ten opzichte van 2013 met ruim 5000 tot bijna 44.000 gevallen. Ook bij het toezicht wordt een sterke groei verwacht­­, van ruim 17.000 in 2013 naar 19.269 volgend jaar.

Bezuinigen

De reclassering heeft becijferd dat er 15 miljoen euro extra nodig is om aan de snel stijgende vraag te voldoen. Maar gevangenissen tot tbs-klinieken en de reclassering, moeten bezuinigen. Afgelopen jaar heeft de reclassering tien miljoen euro te bezuinigd en ook de komende jaren moeten miljoenen worden ingeleverd. Volgens Reclassering Nederland, en overigens ook staatssecretaris Fred Teeven van Justitie is de rek eruit. Van Gennip zegt dat bijvoorbeeld dat het aantal uren toezicht moet worden ingekrompen.

Succesvol

Het beleid van adviezen, toezicht en werkstraffen is erop gericht recidive te voorkomen. Dat beleid is succesvol, zo blijkt uit de meest recente cijfers. In de periode 2002-2009 daalde de recidive met 8,3 procent en is ook de criminaliteit in Nederland gedaald. Vermindering van toezicht de reclassering zal de recidive en de criminaliteit doen toenemen.