Teeven wil EBI streng houden

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil niet dat het regime van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught wordt versoepeld. Hij reageert daarmee op een wetenschappelijk rapport (pdf) over de EBI waarin wordt aanbevolen 'overdreven' regels aan te passen. Teeven wil wel onderzoeken hoe de veiligheid van gedetineerden kan worden vergroot. 

Controle

De belangrijkste doelstelling van de EBI is tot nu toe gehaald: geen enkele gedetineerde heeft uit de EBI weten te ontsnappen. Ook gijzelingen zijn niet voor gekomen. Wel raakte vorig jaar een sleutelbos zoek. De EBI (of Unit 5) functioneert sinds het begin in 1993 volgens bepaalde basisprincipes. Zo zijn in elke situatie in de inrichting bewaarders in de meerderheid. Contacten met de buitenwereld zijn volledig onder controle. Het is daarom vrijwel uitgesloten dat EBI-gedetineerden de beschikking hebben over drugs of alcohol. Keerzijde van het regime is dat gedetineerden bijvoorbeeld zeer vaak worden gevisiteerd, soms meerdere malen per dag en fysiek contact met familie beperkt is tot het geven van een hand of helemaal uitgesloten is. 

Intimiteit

Uit het onderzoek blijkt dat EBI-gedetineerden vooral lijden onder de inbreuk die op hun intimiteit wordt gemaakt. Er is ook veel wantrouwen tussen bewaarders en gedetineerden, dat contact in de weg staat. Maar er is ook veel wantrouwen tussen gedetineerden onderling. Het gevoel van onveiligheid is groot. In de EBI hebben zich een aantal zeer ernstige geweldsmisdrijven tussen gevangenen onderling voorgedaan. Bewaarders mogen in sommige omstandigheden volgens de dienstinstructie niet interveniëren. In 2012 was er een vechtpartij tussen Mohammed B. en Jesse R. waarbij de bewakers toekeken en een medegedetineerde ingreep.

Aanbevelingen

De onderzoekers beleven aan de veiligheid van de gedetineerden te allen tijde te garanderen. Ook moeten overdreven regels, bijvoorbeeld in de beperking van fysiek contact tussen levenspartner of kinderen worden bijgesteld. Bovendien kan het aantal anale controles worden teruggebracht, vinden de onderzoekers. Ook fouilleren na ontvangst van bezoek achter glas zou moeten worden afgeschaft.