Teeven wil jongeren naar school sturen

Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan een overtreding, moeten door de rechter naar school gestuurd kunnen worden. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie woensdag presenteert. Jongeren die relatief lichte vergrijpen als winkeldiefstallen en vandalisme hebben gepleegd, kunnen dan na hun straf naar school worden gestuurd om hun diploma te halen.

Volgens Teeven is het de enige manier om te zorgen dat deze jongeren een opleiding afmaken en niet in de criminaliteit te belanden. De nieuwe straf, Ter Beschikking aan het Onderwijs genoemd, moet kunnen worden opgelegd aan jongeren tot 23 jaar. Het zou jaarlijks gaan om tussen de 375 en 500 zaken.

Terug naar cel

Teeven benadrukt dat er waarborgen in het wetsvoorstel zitten. 'Als de jongere niet meer naar school gaat of zich niet aan de afspraken houdt, gaat hij terug naar de gevangenis', zegt de staatssecretaris in het Radio 1-Journaal.

Het plan komt van PvdA-kamerlid Marcouch. Hij denkt dat onderwijs de enige manier is voor jongeren om uit de criminaliteit te komen. Scholing zou ze daarnaast uit de buurten houden, zodat de jongeren minder overlast veroorzaken.

Normale scholen

Om te voorkomen dat de jongeren weer verkeerde vrienden maken, kan een gebiedsverbod opgelegd worden voor bijvoorbeeld hangplekken. De veroordeelden komen in principe wel op normale scholen terecht.

Het plan van Teeven verschilt op dat punt van het oorspronkelijke idee van Marcouch. Die wilde jeugdgevangenissen ombouwen tot onderwijsinstellingen. Jeugddelinquenten zouden van Marcouch dan net zo lang moeten blijven tot ze een diploma zouden halen.

Marcouch wil dat nog altijd doorvoeren. 'Ik zie graag dat het ook mogelijk wordt om onderwijs te geven in een gesloten setting. Niet alle jongens kunnen terecht op een gewone school.'

Teeven is mild

Het wetsvoorstel is in samenwerking met scholen en de jeugdreclassering opgesteld. Het plan past in de lijn van Teeven om jongeren minder te straffen en meer aandacht te besteden aan hun opvoeding.

Volgens de Volkskrant spreekt Teeven wel onder zwaarder straffen, maar voert hij een totaal ander beleid als het jeugddetentie gaat. Er wordt in justitiële jeugdinrichtingen een nieuwe visie gevolgd, waarbij het uitgangspunt is dat de jongeren het al erg genoeg vinden dat ze zijn opgesloten. Meer repressie in de gevangenis om de jongeren te straffen zou daarom niet nodig zijn.

'Minder recidive'

'Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een klimaat met positieve, ondersteunende bejegening bijdraagt aan een positieve gedragsverandering', aldus een woordvoerder van Teeven in de Volkskrant.

Daarnaast zou de kans op recidive met de nieuwe aanpak dalen, 'in tegenstelling tot een repressieve bejegening'.

'Geen omslag van Teeven'

Volgens het ministerie is er geen sprake van een omslag van het beleid van Teeven, omdat de nieuwe visie al sinds 2007 wordt gevolgd.

In dat jaar schreef onder meer de Nationale Rekenkamer dat de jeugdgevangenissen onveilige plekken waren, waar jongeren nauwelijks een behandeling kregen. Sindsdien zou de koers, onder Teeven's voorganger, zijn gewijzigd.

Lees ook:

Toename geweld in jeugdgevangenis

Teeven: harder tegen criminele pubers

Lastige jongens zijn nu zware criminelen

Straatnigger kookt niet thuis