Tonnen voor rechters Kalbfleisch en Westenberg

Het gerechtshof van Arnhem heeft de oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg, die vorig jaar werden vrijgesproken van meineed, een schadevergoeding toegekend. De twee eisten een vergoeding voor de proceskosten en reputatieschade.

Volgens De Telegraaf ligt het bedrag van de schadevergoeding tussen de 200.000 en 300.000 euro. De rechters waren betrokken bij een proces over bouwgrond bij Schiphol. Projectontwikkelaar Jan Poot van het bedrijf Chipshol beweert dat de rechters tegen hem hadden samengespannen.

De rechtbank besliste echter dat er onvoldoende bewijs was. Ook in hoger beroep werden de twee vrijgesproken. Maar Kalbfleisch moest wel voortijdig opstappen als voorzitter van de raad van bestuur van de NMa. Kalbfleisch vindt dat zijn reputatie ernstig is geschaad. De oud-rechter kreeg wel een vertrekpremie van 352.000 euro.