Topman NMA verdacht van meineed

De topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) Pieter Kalbfleisch is verdacht van meineed. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag laten weten. Mr. P. Kalbfleisch is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingautoriteit. HIj zou meineed hebben gepleegd in een civiele procedure tussen het ontwikkelingsbedrijf Chipshol van de familie Poot en de Nederlandse Staat. Momenteel is de Rijksrecherche een onderzoek naar deze verdenking aan het doen. De Chipshol-zaak is in de publiciteit aan het rollen gekomen door een artikel (rtf) over “De liegende rechter” Hans Westenberg in de Nieuwe Revu in 2007.

 

Vader Jan en zoon Peter Poot van Chipshol voeren dan al lang een slepende procedures over kostbare grond bij Schiphol die zij willen ontwikkelen met hun bedrijf Chipshol. Schiphol, de Staat en de broers Van Andel liggen steeds dwars.

De betrokken rechter Hans Westenberg zou zich door telefonades met de gang van het proces hebben bemoeid om de winstkansen Chipshol negatief te sturen. Dat hoort niet. Maar de rechter maakte het nog erger door erover te gaan liegen onder ede. 

In de jaren daarna duikt als getuige in een nieuwe civiele zaak de tipgeefster van de Nieuwe Revu op, die 33 jaar bij de rechtbank in Den Haag als juridisch medewerkster heeft gewerkt. Zij blijkt een relatie te hebben gehad met Pieter Kalbfleisch, nu topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA.

Zij bevestigt ook dat liegende rechter Westenberg en Kalbfleisch al jaren goede vrienden zijn en allebei rechter waren te Den Haag.

Maar volgens vader en zoon Poot van Chipshol waren niet alleen Westenberg en Kalbfleisch in de tijd van het proces bevriend. Kalbfleisch was ook bevriend met de broers Harry en Jan-Jonathan van Andel, de tegenstrevers van Chipshol.

De tipgeefster bleef vorige week onder ede bij haar eerdere beweringen. Haar naam is alleen bij de rechtbank bekend.

Toen zij als griffier met Westenberg samenwerkte, was Kalbfleisch op een zeker moment nogal ‘opgewonden’ de kamer binnengelopen omdat hij Westenberg wilde spreken, zei ze. Kalbfleisch had net gebeld met zijn vriend Van Andel, die hem had verteld dat er een grote ruzie was ontstaan.

Volgens haar zei Kalbfleisch tegen haar dat hij ervoor probeerde te zorgen dat Westenberg een eventuele rechtszaak zou gaan behandelen, om zo het belang van Van Andel veilig te stellen.

Deze gang van zaken hebben zowel Westenberg als Kalbfleisch ontkend. Het Openbaar Ministerie twijfelt dus nu aan deze ontkenning van Kalbfleisch en heeft de Rijksrecherche ingeschakeld.

Het onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie te Utrecht. ‘In het belang van het onderzoek’ doet het OM geen verdere mededelingen.

Kalbfleisch is door de NMA op non-actief gesteld. ‘Om Kalbfleisch de ruimte te geven zijn zaak optimaal te behartigen’, heet het.