Trump pleit voor doodstraf voor drugsdealers

President Trump overweegt zich sterk te maken voor de doodstraf als mogelijke oplossing voor het drugsprobleem in de Verenigde Staten. Hij verwijst daarbij naar China, dat overigens met hetzelfde probleem kampt.

Harde aanpak

Trump liet tijdens een campagne voor de verkiezing van een Congreslid zondagmiddag weten dat hij voor een hardere aanpak van het drugsprobleem pleit. ‘Dat is de enige manier om tot een oplossing te komen.’

Daarbij verwees hij naar gesprekken die hij over drugsbeleid had in China, en andere landen. ‘In China bestaat geen drugsprobleem’, sprak Trump, ‘omdat hierop de doodstraf staat. Maar hier kun je 5000 drugsdoden veroorzaken, terwijl je niet eens de gevangenis in gaat. Dan vraag je je af, of we die discussie niet eens moeten gaan voeren.’ Donald Trump verwees naar de situatie in China 200 jaar geleden, toen de opium volgens hem ‘rampzalig’ was en het land ‘vernietigde.’

Verslaafd

Uit de geschiedenis blijkt dat in de 18de eeuw inderdaad zo’n 70 procent van de bevolking van China op zeker moment aan opium was verslaafd, maar dat dit niet tot gezondheidsschade leidde. Later werd de productie verboden, wat tot een vermindering in gebruik leidde (Wikipedia). In de jaren ’50 was het Mao Zedong die definitief een einde aan het overmatig gebruik en de productie van opium maakte, door gebruikers gedwongen te behandelen, dealers inderdaad te executeren, en boeren andere gewassen te laten verbouwen.

Groei drugsgebruik China

Overigens kent China momenteel wel degelijk 13 miljoen drugsgebruikers, met een groei van zo’n 30 procent per jaar. Net als in de V.S. kiest het merendeel van hen voor het gebruik van het goedkopere metamphetamine, zoals in de V.S., in plaats van voor opium of heroïne.