TV-programma Hunted is ‘simulatie’

In het nieuwe TV-programma ‘Hunted’ moeten kandidaten proberen om als voortvluchtigen uit handen te blijven van een team van opsporingsexperts, die gewerkt hebben bij politie en defensie. Alle opsporingsmiddelen zoals telefoontaps, huiszoekingen, bankgegevens en getuigenverhoren worden ingezet. Maar het is minder echt dan het lijkt.

Kun je zomaar verdwijnen? In het TV-programma Hunted van AVROTROS proberen twaalf kandidaten te verdwijnen en te voorkomen dat ze worden aangehouden door een team onder leiding van recherchechef Sander Schaepman, die eerder bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie werkte.

Levensecht

Het programma is televisietechnisch goed gemaakt en lijkt op het eerste gezicht levensecht. Rechercheurs vragen gegevens op in de Basisregistratie Personen (BRP), een koppeltje bezoekt de moeder van een kandidaat voor een getuigenverhoor en een ander neemt de mobiele telefoon van een ‘gevluchte’ kandidaat in beslag.

Taps

Verderop in de serie wordt het hele arsenaal aan opsporingsmiddelen ingezet. Historische bankgegevens worden opgevraagd, camerabeelden gevorderd en er worden zelfs telefoontaps geplaatst bij de ‘vluchters’, hun familie en vrienden. De vertrouwde voice-over van Pieter-Jan Hagens (Buitenhof, EenVandaag) geeft het programma een journalistieke uitstraling.

Het roept de vraag op, welke medewerking de programmamakers van politie en justitie hebben gekregen. Verregaande opsporingsmiddelen mogen immers alleen met toestemming van een officier van Justitie of rechter-commissaris worden toegepast. Het antwoord is: geen. Noch de Nationale Politie, noch het Openbaar Ministerie hebben medewerking verleend.

Simulatie

Navraag bij AVROTROS leert dat de opsporingsmiddelen die in het programma worden gebruikt, allemaal ‘gesimuleerd’ zijn. Voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Personen werd bijvoorbeeld een machtiging gevraagd van de kandidaten. Net als voor het bekijken van historische bank- en belgegevens. Alles met voorafgaande toestemming dus.

Over het afluisteren en uitpeilen van telefoons zegt woordvoerder Mark Willems van AVROTROS:

We hebben het tappen nagebootst, er is geen gebruik gemaakt van tapkamers van de politie of machtiging van een rechter-commissaris gevraagd. We hebben vooraf toestemming gevraagd aan de kandidaten, hun familie en vrienden om dat te mogen doen. We houden ons aan alle wettelijke regels. Hoe we het technisch precies doen, laten we in het midden. Er moet nog een beetje aan de verbeelding overblijven.

Apps

Vermoedelijk maken de programmamakers gebruik van mobiele apps zoals Automatic Call Recorder (Android), waarbij automatisch alle inkomende en uitgaande gesprekken worden vastgelegd en meteen op internet worden opgeslagen. Een soort tapkamer, maar dan wel één waarvoor gebruikers vantevoren toestemming moeten verlenen. Hoe realistisch het programma er ook uit ziet, het is en blijft een tv-illusie. In de echte werkelijkheid van politie en justitie wordt voortvluchtigen nooit om toestemming gevraagd om opsporingsmiddelen in te zetten. Het gebeurt gewoon.