Twee medewerkers politie ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim

De leiding van de politie Noord-Nederland heeft twee medewerkers ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim buiten diensttijd. Het gaat om twee medewerkers uit het district Drenthe. Volgens de politie gaat het niet om ‘diensthandelingen’. ‘Maar ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen,’ aldus de politie.

Onderzoek

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) kreeg in juni 2022 opdracht om een onderzoek in te stellen naar gedragingen van een medewerker vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim in de relationele sfeer. In november 2022 werd een onderzoek ingesteld naar een andere medewerker vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim in de privésfeer. De twee zaken staan volgens de politie los van elkaar.

Voorbeeldfunctie

Uit beide disciplinaire onderzoeken blijkt volgens de politie dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. De aard en ernst van het gedrag van de twee was zo erg dat alleen sprake kon zijn van onvoorwaardelijk strafontslag. De twee hebben tijdens het onderzoek niet meer gewerkt.

Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Daarvan moeten we leren, maar plichtsverzuim heeft consequenties’, aldus de politie in een persbericht.